Winkelwagen

BOEKEN CASTRUM


De boeken die we hier voorstellen zijn slechts een kleine greep uit het aanbod dat in het liturgisch centrum beschikbaar is. Meestal hebben deze boeken ook op een nieuwsbrief gestaan.
Geleidelijk aan zullen we trachten om hier een groter aantal van de boeken aan te bieden.
Wie een boek verlangt aan te kopen dat men hier niet vindt, gelieve gewoon een mailtje te zenden aan castrum@keizersberg.be of telefoneren naar 016/31 00 66. We kunnen u dan wel verder helpen!


 BENEDICTIJNSE SPIRITUALITEIT

 BIJBEL

 CATECHESE

 EXEGESE

 FILOSOFIE

 GESCHENKEN

 HEILIGEN

 KERK EN MAATSCHAPPIJ

 KERKELIJKE DOCUMENTEN

 KUNST/KULTUUR/ZANG/WETENSCHAP

 LIJDEN-ROUW-AFSCHEID

 LITURGIE/SACRAMENTEN

 SPIRITUALITEIT/GEBEDEN/BEZINNING

 TAIZE

 THEOLOGIE

 TOERISME

 WERELDGODSDIENSTEN


1 2 3 4 5 6 VolgendeBOEK - Vrouwen rond de kribbe

BOEK - Vrouwen rond de kribbe
48 pag. - hardcover - 174x127x13 mm - een dagboek voor de Advent voor vrouwen

Een dagboek voor de Advent voor vrouwen!

Bewust toeleven naar kerst is voor veel vrouwen een opgave in het drukke bestaan van elke dag. Annemarie van Heijningen kan erover meepraten. Toch is het haar gelukt om juist in die periode tijd te maken voor het schrijven van 24 overdenkingen. 'Wat heb ik ervan genoten! Het was zo bijzonder om je eigen stille tijd direct om te zetten in woorden op papier.' Mariska Vos heeft de 'thema's' van de vrouwen rond de kribbe in beelden weten te pakken. Hierdoor wordt de lezer nog meer bepaald bij de Bijbelse beeldspraak. Het resultaat: een sfeervol handzaam dagboek waarin 6 Bijbelse vrouwen centraal staan.
Mooie hanger De uitgave valt extra op vanwege de mooie hanger die op het boek is geseald. Dit hart van kraaltjes is gemaakt door de vrouwen uit de naaldwerkgroep in Namibië. Een project van het René Kids Centre. Opnieuw is deze organisatie verbonden aan FEM! en krijgt zij een deel van de opbrengst van dit boek.


€ 9.95Aantal  AGENDA - Bijbelagenda 365 voor 2018

AGENDA - Bijbelagenda 365 voor 2018
Uitgeverij Licap

Een unieke agenda in zakformaat, een handzaam boekje, om elke dag even tot bezinning te komen.
Voldoende ruimte om afspraken te noteren. Scheurhoekjes.
Inclusief: de heiligenkalender, vermelding van belangrijke religieuze feesten en pauselijke intenties.
Vooraan in de agenda vindt u de gebeden en psalmen voor elke dag.
Acheraan ruimte voor notities en praktische informatie; diocesane en interdiocesane aanspreekpunten en een lijst van de Vlaamse liturgische centra.€ 7.50Aantal  BROCHURE - Pelgrimeren naar Maria

BROCHURE - Pelgrimeren naar Maria
Bezinningsboekje voor de voet- of fiets-pelgrim

Bezinningsboekje voor de voet- of fietspelgrim
Brochure voor de begeleiders - € 2.00

Maria-bedevaarten in een fris kleedje!
Plan je in de meimaand een bedevaart te voet of met de fiets naar een grot, kapel of kerk waar Maria wordt vereerd? En zoek je daarbij naar materiaal voor een eigentijdse vormgeving van een bezinnend aanbod voor onderweg?
Dan kan deze uitgave u zeker helpen!

Na enkele tips en teksten om op een goede wijze te vertrekken, voorziet de uitgave voor onderweg drie haltes met een bezinnende impuls. Iedere halte is volgens eenzelfde stramien opgebouwd: enkele verzen uit het evangelie, een duiding en een gebed.
Dan volgt telkens een impuls voor onderweg met de uitnodiging om een kwartier in stilte te stappen. Daarna kan wie wil, iets delen met een tochtgenoot.
Het boekje besluit met enkele gedachten rond de aankomst in het Maria-oord (geen eindpunt, maar ‘keerpunt’ en nog enkele aanzetten om ook de terugweg zinvol te beleven.

Zowel het bezinningsboekje als de brochure voor de begeleiders zijn apart te vinden in de webwinkel.


€ 1.00Aantal  BROCHURE - Pelgrimeren naar Maria

BROCHURE - Pelgrimeren naar Maria
Brochure voor de begeleider

Brochure voor de begeleiders
Bezinningsboekje voor de voet- of fietspelgrim - € 1.00

Maria-bedevaarten in een fris kleedje!
Plan je in de meimaand een bedevaart te voet of met de fiets naar een grot, kapel of kerk waar Maria wordt vereerd? En zoek je daarbij naar materiaal voor een eigentijdse vormgeving van een bezinnend aanbod voor onderweg?
Dan kan deze uitgave u zeker helpen!

Na enkele tips en teksten om op een goede wijze te vertrekken, voorziet de uitgave voor onderweg drie haltes met een bezinnende impuls. Iedere halte is volgens eenzelfde stramien opgebouwd: enkele verzen uit het evangelie, een duiding en een gebed.
Dan volgt telkens een impuls voor onderweg met de uitnodiging om een kwartier in stilte te stappen. Daarna kan wie wil, iets delen met een tochtgenoot.
Het boekje besluit met enkele gedachten rond de aankomst in het Maria-oord (geen eindpunt, maar ‘keerpunt’ en nog enkele aanzetten om ook de terugweg zinvol te beleven.

Zowel het bezinningsboekje als de brochure voor de begeleiders zijn apart te vinden in de webwinkel.


€ 2.00Aantal  FOTOBOEK - Ora et Labora

FOTOBOEK - Ora et Labora
De Regel van Benedictus en woord en vooral in beeld

In Ora et labora nemen auteurs Notker Wolf en Wil Derkse je mee naar de fascinerende wereld van de Benedictijner kloosters in Europa. Het boek toont de verborgen schoonheid van de monastieke leefwereld, die weldadig aandoet als een landschap van de ziel. Als bijschrift bij de foto’s staan tweetalige citaten (Latijn en Nederlands) uit de Regel van Benedictus, die niet alleen als kloosterregel maar steeds meer ook als algemene spirituele leefregel wordt herkend en gebruikt.
Een prachtig fotoboek dat aanzet tot stilte en meditatie aan de hand van de regel van Benedictus.


€ 25.00Aantal  BOEK - Bijbel in gewone taal

BOEK - Bijbel in gewone taal
Nederlands - 42x188x123 mm - 812 gr - hardcover

De ‘Bijbel in Gewone Taal’ is woensdag 1 oktober 2014 verschenen. Het gaat om een nieuwe vertaling uit het Hebreeuws, Aramees en Grieks in ‘gewone mensentaal’, aldus de uitgever, zonder de deuterocanonieke boeken.
“Het is de eerste Bijbelvertaling in het Nederlands taalgebied waar ‘duidelijken en begrijpelijkheid’ voorop staat”, zegt specialist Oude Testament Roelien Smit in een persbericht.
“Door de ‘Bijbel in Gewone Taal’ is er geen barrière meer om tot de inhoud van de Bijbel te komen. Er worden duidelijke keuzes gemaakt om een zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk, en toch mooie, krachtige en goedlopende tekst te maken. Dat is nog niet eerder gedaan.”
Er bestaan twee versies in hard cover.€ 28.50Aantal  BOEK - Bijbel in gewone taal - grotere letter

BOEK - Bijbel in gewone taal - grotere letter
Nederlands - afm. 44x218x146 mm - 1,110 kg - hardcover - huisbijbel grote letter

De ‘Bijbel in Gewone Taal’ is woensdag 1 oktober 2014 verschenen. Het gaat om een nieuwe vertaling uit het Hebreeuws, Aramees en Grieks in ‘gewone mensentaal’, aldus de uitgever, zonder deuterocanonieke boeken.
“Het is de eerste Bijbelvertaling in het Nederlands taalgebied waar ‘duidelijken en begrijpelijkheid’ voorop staat”, zegt specialist Oude Testament Roelien Smit in een persbericht.
“Door de ‘Bijbel in Gewone Taal’ is er geen barrière meer om tot de inhoud van de Bijbel te komen. Er worden duidelijke keuzes gemaakt om een zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk, en toch mooie, krachtige en goedlopende tekst te maken. Dat is nog niet eerder gedaan.”
Er bestaan twee versies in hard cover.


€ 39.50Aantal  BOEK - Jezus van Nazareth - deel II

BOEK - Jezus van Nazareth - deel II
Joseph Ratzinger/Benedictus XVI - 280 blz. - Lannoo

Van de intocht in Jeruzalem tot de opstanding

Paus Benedictus XVI voltooit zijn indrukwekkende Jezusstudie, een persoonlijke visie op de centrale mysteries van het katholieke geloof: lijden, dood en verrijzenis van Jezus.

De Jezusstudie van paus Benedictus XVI wordt als een van de belangrijkste religieuze publicaties van deze tijd beschouwd. (...)

Onmisbaar voor wie in de figuur van Christus geïnteresseerd is.


€ 29.99Aantal  BROCHURE - Maria, moeder van de evangelisatie

BROCHURE - Maria, moeder van de evangelisatie
Uitg. Halewijn ism FIAT en Kard Danneels

In samenwerking met de vereniging FIAT geeft Halewijn een reeks brochures uit van een 20-tal bladzijden, waarin kardinaal Danneels in zijn eigen, beeldrijke taal duiding geeft bij liturgische feesten en bijbel...
Een eerste brochure gaat over Maria.
”Maria is zij die een grot voor dieren weet om te vormen tot een thuis voor Jezus, met eenvoudige luiers en een overvloed aan tederheid…
Zij is de missionaire die dicht bij ons staat om ons in het leven te begeleiden en die ons hart opent voor het geloof in een moederlijke genegenheid…” Paus Franciscus – de vreugde van het evangelie, nr. 286.


€ 2.50Aantal  VADEMECUM - In gesprek met Oosterse religies

VADEMECUM - In gesprek met Oosterse religies
IDKB - 90 blz. - A5 formaat

Hindoeïsme en boeddhisme zijn op zich een verzameling van zeer diverse stromingen die zich moeilijk in een synthese laten samenvatten. Westerse uitdrukkingen schieten te kort om complexe en vaak vervreemdende begrippen als wedergeboorte, karma, meditatie en leegte correct weer te geven. Daarenboven vertrekt het hindoeïsme niet van hetzelfde godsbeeld als de ons bekende monotheïstische tradities. Het boeddhisme daarentegen heeft als het ware een taboe op God geplakt.
Om westerlingen op weg te zetten een zinvol gesprek over oosterse religies te voeren of hen te helpen in de dialoog met iemand uit de oosterse cultuur, werd het vademecum ‘In gesprek met oosterse religies’ geschreven. Een dertigtal uitspraken en ideeën in verband met hindoeïsme en boeddhisme, die niet helemaal correct zijn en soms volledig foutief, worden in hun juiste context geplaatst, de inhoud ervan genuanceerd of indien nodig gecorrigeerd.

Een greep uit de behandelde thema’s

(...)


€ 10.00Aantal  BOEK - Kleine mensen, grote mensen

BOEK - Kleine mensen, grote mensen
Lannoo - Phil Bosmans - ean 9789020955507

Ontmoetingen met mensen in de marge.

In dit boek blikt Phil Bosmans terug op ontmoetingen met mensen die hem in zijn leven en werk, o.a. bij Bond zonder Naam en zijn vele initiatieven, hebben getekend. Bijna steeds gaat het om mensen in de marge die in de loop van hun leven werden gekwetst. Het zijn 'kleine mensen' die voor Phil Bosmans 'engelen' zijn geworden. Zij hebben hem, vaak op de meest onverwachte momenten, de ogen geopend.
In dit boek brengt Phil Bosmans de aangrijpende verhalen van die 'grote mensen' samen.


€ 9.95Aantal  BOEK - Menslief, ik hou van je

BOEK - Menslief, ik hou van je
Lannoo - Phil Bosmans - ean 9789020952520

Leg dit bundeltje 'vitaminen voor het hart' ergens dicht bij de hand,
naast je bed - je zult er rust vinden,
voor of na het eten,
in je auto - de tijd voor het rode licht,
bij je telefoon - als een kleine afwisseling,
in de wachtkamer, om je cliënten bezig te houden
Ze doen geen wonderen.
Maar ze brengen blijdschap telkens als ze een ster aansteken in de nacht en elke keer als ze ergens een bloem doen bloeien in de woestijn


€ 9.95Aantal  BOEK - Van harte leven met de seizoenen

BOEK - Van harte leven met de seizoenen
Lannoo - Phil Bosmans - ean 9789020968071

Een boek met hartverwarmende inspiratie van Phil Bosmans. Een boek dat je door de seizoenen leidt en stilstaat bij de grote vragen en kleine vreugden van het leven.
Een prachtig en bemoedigend geschenk voor iedereen!


€ 9.95Aantal  BOEK - Zomaar voor jou: vrede en alle goeds

BOEK - Zomaar voor jou: vrede en alle goeds
Lannoo - Phil Bosmans - ean 9789020990621

Met deze verzameling 'woorden om mens te zijn' wil Phil Bosmans de mens weer vreugde in het dagelijkse leven bieden want, zo zegt hij, goede en gelukkige dagen komen altijd terug, als je maar de sleutel op zak hebt.

Wat Phil Bosmans te vertellen heeft, is niet aan zijn schrijftafel bedacht. Het is het resultaat van een jarenlange inzet voor talrijke mensen in nood en aan de rand van de samenleving, voor gelukkige, lijdende en vertwijfelde mensen.


€ 9.95Aantal  BOEK - Zonnestralen van geluk

BOEK - Zonnestralen van geluk
Lannoo - Phil Bosmans - ean 9789020976328

Waarom zoeken we het geluk altijd zo ver?
Het bevindt zich veel dichter bij ons dan we zelf meestal denken. Waarom staan we niet eens stil bij het gewone? Laten we oog hebben voor wat op het eerste gezicht onbelangrijk en bijkomstig lijkt. Want ui die kleine dingen groeit het geluk dat zo belangrijk is in het leven.


€ 9.95Aantal  BOEK - Zonnestralen van liefde

BOEK - Zonnestralen van liefde
Lannoo - Phil Bosmans - ean 9789020983920

Liefde brengt mensen dichterbij elkaar en laat hen de schoonheid en de zin van de wereld zien. Zo groeit er harmonie en vinden mensen vrede en vriendschap. In elk goed woord ligt een stukje paradijs.


€ 9.95Aantal  BOEK - Zonnestralen van vriendschap

BOEK - Zonnestralen van vriendschap
Lannoo - Phil Bosmans - ean 9789020973037

Voor Phil Bosmans is vriendschap het mooiste geschenk dat mensen elkaar kunnen geven.
Zoals in zijn andere boeken biedt dit boek een inspirerende waaier van mooie teksten die mensen van vandaag licht en warmte kunnen geven, of die een hart onder de riem steken op moeilijke momenten.


€ 9.95Aantal  BOEK - Zonnestralen voor elke dag

BOEK - Zonnestralen voor elke dag
Lannoo - Phil Bosmans - ean 9789020978803

Het valt niet mee om van het leven te houden zoals het op je afkomt.
Bovendien zit het geluk vaak verborgen in de kleine dingen van het leven: in een vriendelijk gebaar, een stevige handdruk, een onbekende die ons op straat toelacht. Die dingen vervullen het hart met rijkdom, ze laten een licht van liefde en sympathie voor andere mensen ontbranden. Ze zorgen er voor dat elke dag een geschenk wordt.


€ 9.95Aantal  BOEK - Zonnestralen voor het hart

BOEK - Zonnestralen voor het hart
Lannoo - Phil Bosmans - ean 978020983937

Je hebt iets wat anderen moeten voelen: een hart!
Wees verstandig en gebruik het.
Als de hemel in je hart komt, komt je hart in de hemel. Met goedheid en liefde wordt je hart gezond. Zoniet sterft het af. Geef de wereld een hart: je eigen hart!


€ 9.95Aantal  BOEK - Mijn school is katholiek

BOEK - Mijn school is katholiek
uitgave Adveniat - inleiding in het katholicisme

Een boek, een handleiding voor iedereen die betrokken is bij het Rooms-katholiek onderwijs.

Je bent docent op een katholieke school voor voortgezet onderwijs. Of leerkracht op een katholieke basisschool. Je bent student op een katholieke Pabo. Mijn school is katholiek! Maar wat betekent dat?

Dit boek is een inleiding in het katholicisme, bedoeld (...)

Op een prettige manier geeft Martha Hoffenkamp in dit boek substantiële informatie. Dit doet ze om haar eigen inspiratie te delen (...)

Zie ook 'Thomaswebsite' voor verdere informatie.


€ 24.50Aantal  
1 2 3 4 5 6 Volgende