Winkelwagen

DVD

 | 

CASTRUM/AVIMO BRAAMBOS
DVD 4,06 - Het Markusevangelie

DVD 4,06 - Het Markusevangelie
productie AVIMO vzw - verteld door Tine Ruysschaert

Het Markusevangelie
Zo direct en in zijn geheel verteld, hadden wij het nog nooit gehoord, tot Tine Ruysschaert ermee begon. Een unieke ervaring, alsof we Markus het zelf horen vertellen.
(,,,)

Trefwoorden: evangeliën, Marcus€ 18.00Aantal  DVD 4,13 - Sacrale dansen

DVD 4,13 - Sacrale dansen
Realisatie en productie: AVIMO vzw ism Nationale Raad voor Gezinspastoraal en Wies Beckers

Op de DVD werden 5 dansen opgenomen: een vredesdans, geven en ontvangen, elmdans, brondans en helingsgebed.
Op de DVD en in de handleiding, worden deze dansen uitgelegd en aangeleerd door Wies Beckers.

Sacrale dansen worden overwegend in een kring gedanst. (...)


€ 20.00Aantal  DVD 9,04 - Franciscus en Clara achterna

DVD 9,04 - Franciscus en Clara achterna
Realisatie: AVIMO vzw - Productie: Museum Vlaamse Minderbroeders vzw - 2005

Franciscus en Clara van Assisi zijn figuren die ons tot op de dag van vandaag boeien en verrassen. Door hun eenvoud, gul hart, warme vriendschap voor de sukkelaar en de underdog, hun liefde voor de dieren, voor God en zijn schepping, voelen ook kinderen zich meteen aangesproken.
(...)
Deze DVD wil kinderen van de derde graad (lager onderwijs) laten kennismaken met de volgelingen van Franciscus en Clara van vandaag, de Minderbroeders en de zusters Clarissen. Kinderen wordt een blik gegund achter de schermen, in de gangen van het klooster, in de huiskapel, de refter, de kloostertuin... In een direct gesprek met een pater en een zuster worden hun vragen spontaan en eenvoudig beantwoord. Sober als Franciscus en Clara zelf.
(...)


€ 22.00Aantal  DVD/MAGAZINE - Licht a/d horizon

DVD/MAGAZINE - Licht a/d horizon
DVD - Realisatie en productie: AVIMO vzw

Magazine afzonderlijk verkrijgbaar: 3 euro

De DVD bestaat uit drie delen en schenkt ook aandacht aan de grote wereldgodsdiensten. Hoe zij het thema van de dood en het leven na de dood zien en interpreteren.
Deel 1: De dood een ingrijpende gebeurtenis? Is er leven na de dood?
Deel 2: Grote religies en het leven na de dood
Deel 3: Christenen en het leven na de dood
(...)

In de magazine 'Licht aan de horizon' uitgegeven door de uitgeverij Halewijn in opdracht van de Nederlandse en Vlaamse bisschoppenconferentie, en in deze gelijknamige DVD, uitgegeven door AVIMO vzw, stellen we de vraag naar de dood en het leven na de dood. We zoeken naar hoe we dit vandaag ervaren en proberen aan de hand van de christelijke boodschap licht aan de horizon te ontdekken. Moge het de 'zware steen' van de dood helpen wegrollen en een nieuwheid laten vermoeden!
(Johan Van der Vloet, uit de inleiding op de magazine 'Licht aan de Horizon', uitgegeven door uitgeverij Halewijn)


€ 26.00Aantal  DVD 3,06 - Vieren-Celebrations

DVD 3,06 - Vieren-Celebrations
Realisatie en productie AVIMO vzw

Is het vandaag nog mogelijk over God en geloven te spreken met jongeren?
Deze DVD/video, speciaal voor jongeren, wil hierbij een hulpmiddel zijn.

Op de DVD zijn vier montages terug te vinden van ongeveer 10'.
De DVD heeft een NL-talige en FR-talige versie van de vier filmen, evenals een niet-ondertitelde versie van elk.

. MENSEN WILLEN GELUKKIG ZIJN TOCH?
. BROOD EN WIJN
. EN ALLE NAMEN VAN GOD...
. EEN VERHAAL VAN GOD EN DE MENS

De DVD snijdt vier verschillende thema's aan die allen verband houden met vieren: feest, eucharistisch vieren, interreligieus vieren en hoe we God ervaren. Deze vier montages zijn telken multicultureel gerealiseerd, waaruit blijkt dat verschillende godsdiensten vaak met dezelfde rituelen God vieren. De oorspronkelijke interviews bevatten Nederlands, Frans enEngels als voertaal, allen opgenomen in de grote multiculturele verscheidenheid van België. Vermits muziek een belangrijke factor is voor jongeren is dit ook als een rode draad genomen doorheen de verschillende montages. (...)

Een handleiding met de volledige tekst in het Frans en in het Nederlands is er bij ingesloten, met verwerkingssuggestie voor het onderwijs en groepen jongeren.


€ 20.00Aantal  DVD 4,05 - Kleurenklaar - Eucharistie

DVD 4,05 - Kleurenklaar - Eucharistie
Productie: Avimo - Realisatie: Avimo

Productie rond de Eucharistie voor jongeren en volwassenen, geïnspireerd op de vijf glasramen van  de de St.-Guibertuskerk van Schilde (Antwerpen). Zij hebben als thema 'de eucharistie'.

De vijf deelthema's van de respectievelijke ramen zijn:
'samenkomen als familie van God'
'vrede maken'
'luisteren naar Gods woord'
'deelnemen aan de maaltijd van de Heer'
'gezonden worden'.

Eucharistie vieren draagt in zich een rijkdom aan kleuren die samen, glashelder, het Licht van Christus voor de mensen zichtbaar maakt. Eucharistie vieren kan men maar ten volle gaan doorgronden vanuit de diepe beleving in het dagdagelijkse leven van levenswaarden. Samenkomen, luisteren, vrede ontvangen en schenken, dankbaar zijn, maaltijd houden, geroepen en gezonden worden (...)

Handleiding met tekst en verwerkingssuggesties.

Trefwoord: eucharistie, kunst


€ 20.00Aantal  DVD 6,05 - Hans zoekt het licht

DVD 6,05 - Hans zoekt het licht
Productie AVIMO vzw - Heruitgave CASTRUM vzw

Een kerstverhaal, dat ons doet denken aan het verhaal van de kleine prins. Kleine Hans, die alleen door de straten doolt, een klein meisje dat alleen thuis moest blijven, een vluchtelingenkind, een vreemdeling... samen gaan ze op zoek naar het licht.... Voor kinderen.


€ 15.00Aantal  DVD 7,04 - De Her-rijzende mens

DVD 7,04 - De Her-rijzende mens
Realisatie en Productie: AVIMO vzw

Kruisweg van de kunstenaars 'De Lucasgezellen' (Sint-Niklaas). Deze kruisweg hangt in de gevangenis van Antwerpen. (...)
Het geheel biedt ons een in het leven gewortelde kruiswegbezinning, een hertaling van Jezus' lijdensweg precies omdat het een confrontatie biedt met de wereld van de verloren vrijheid. De muren opengooien, niet wanhopen, een nieuwe mens worden, opstaan, herrijzen... het kan. Dat is de boodschap die de kunstenaars naar de gedetineerden toe hebben willen brengen.

Trefwoord: kruis, grenservaringen, kunst, bezinning, lijdensverhaal van Jezus€ 20.00Aantal  DVD 8,03 - Ultiem, intiem... subliem

DVD 8,03 - Ultiem, intiem... subliem
Productie: Avimo & NDC-Horizon - Realisatie: Avimo

DVD rond uitvaartzorg, de brug tussen stervensbegeleiding en rouwbegeleiding.
De periode tussen dood en uitvaart is een sleutelmoment van over-leven voor de nabestaanden. Vaak ligt ze in de lijn van de terminale zorg. Maar vooral bepaalt deze periode het verdere rouwverloop en dus kleurt ze de rest van het leven van de nabestaanden.
(...)

De bijgevoegde handleiding biedt de verschillende doelgroepen zoals rouwende mensen, professionelen en vrijwilligers werkzaam in palliatieve zorgen, rouwgroepen, zelfhulpgroepen, weduwenwerking, ziekenzorg e.a., en scholieren derde graad S.O. voldoende stof aan om tenvolle de rijkdom van de DVD te benutten.

Trefwoord: dood, uitvaartliturgie, troost, rouwproces


€ 22.00Aantal  DVD 2,09 - Go... (jongeren en missie)

DVD 2,09 - Go... (jongeren en missie)
Productie: CMI & Avimo - Realisatie: Sylvester Productions

Voor jongeren vanaf 17 jaar.
Deze video geeft een veelzijdige en eigentijdse kijk op missie.
Tien missionarissen vertellen over hun roeping, hun werk, hun ontmoeting met anders-gelovigen en andere culturen. (...)

Waarom vertrekken mensen als missionaris? Heeft missie nog zin? Dit alles wordt afgewisseld met sprankelende sfeerbeelden uit Kameroen en Japan.


€ 15.00Aantal  DVD 2,13 - Mission with a future

DVD 2,13 - Mission with a future
Productie: CMI & Avimo - Realisatie: Sylvester Productions

'Mission with a future' neemt ons mee naar de brousse van Tanzania, maar ook naar de stadsjungle van Brussel.
(...)
Via interviews en reportages worden we binnengeleid in de wereld van de missionarissen: missionarissen die jongeren, vrouwen, aids-lijders, ontheemden en ontwortelden nabij zijn, die mensen helpen op te staan. Missionarissen die de toekomst helpen voorbereiden. De missionaire beweging in de kerk leeft.
Voor groepen volwassenen en jongeren, die geboeid zullen kijken en die nadien even geboeid zullen napraten over de toekomst van de missionering.

Handleiding met teksten van interviews en verwerkingssuggesties.

Trefwoord: Tanzania, missie, kerk, straatkinderen, maatschappelijk engagement


€ 15.00Aantal  BOEK/DVD 7,05 - Wat kan een hamer...

BOEK/DVD 7,05 - Wat kan een hamer...
Auteur: Harry Gielen - Realisatie en productie: Halewijn NV-AVIMO vzw

In dit boek zijn de teksten opgenomen van zes bezinningsavonden die de afgelopen jaren in de gemeenschap van de Passionisten te Kortrijk werden gehouden als voorbereiding op het Paasfeest. In de zes meditatiediensten wordt dezelfde thematiek ontvouwd: de botsing tussen goed en kwaad, tussen licht en duisternis, zoals die in de passie- en paasverhalen van het evangelie op exemplarische wijze tot uitdrukking komt. (...)


€ 20.00Aantal  DVD 6,01 - Muren van onmacht

DVD 6,01 - Muren van onmacht
Productie: Avimo & Metanoia - Realisatie: Avimo

Deze video laat gedetineerden en geïnterneerden aan het woord over wat het voor hen betekent 'van hun vrijheid beroofd te zijn',
over wat het betekent achter de muren en tralies te zitten. De gedetineerden zitten niet alleen achter muren van steen en beton, (...)

Handleiding met tekst en verwerkingssuggesties ingesloten, en brochure 'En Jezus schreef in 't zand' (Commissie Rechtvaardigheid en Vrede, 1997)

Trefwoord: Kerstmis, Welzijnszorg, grenservaringen


€ 22.00Aantal  DVD 1,10 - Marokko, een gesluierde wereld

DVD 1,10 - Marokko, een gesluierde wereld
Productie: Urihi, Milaan - Realisatie: Avimo (Nederl. versie)

Deze DVD uit de serie 'Vrouwen van overal', gedraaid in Marokko in het kader van de vrouwenconferentie in Peking, illustreert enkele aspecten van het leven en lot van de Marokkaanse vrouwen. Ook vandaag komen de Marokkaanse vrouwen af en toe nog even in het nieuws, maar wat weten we ervan? Binnen het ontwikkelingswerk is er de laatste jaren een beweging op gang gekomen die ijvert voor een meer vrouwvriendelijk perspectief, op alle niveau's, in alle projecten. Men wil de vervrouwelijking van de armoede aanpakken. (...)


€ 18.00Aantal  DVD 1,11 - China, van 'oud' naar 'nieuw'

DVD 1,11 - China, van 'oud' naar 'nieuw'
Productie: Urihi, Milaan - Realisatie: Avimo (Nederlandse versie)

Deze video uit de serie 'Vrouwen van overal' verkent in twee delen het leven van hedendaagse Chinese vrouwen, zowel in de stad, als op het platteland, verspreid over vier regio's en documenteert hun overstap naar het nieuwe China.
Compleet met handleidingen (teksten, bijkomende info, verwerkingssuggesties, bibliografie en websites)

Trefwoorden: China, vrouwen, ontwikkelingshulp

zie verder...


€ 18.00Aantal  DVD 1,17 - Proeven van het Zuiden

DVD 1,17 - Proeven van het Zuiden
Prod. Dimorf - Handleiding Avimo vzw

Jongeren op inleefreis!
'Interculturele ontmoeting' is een modewoord, een agendapunt, een verrijking, een pijnpunt. Het wordt verwerkt in alle mogelijke recepten.
'Proeven van het Zuiden' is een korte DVD voor (groepen) jongeren die er aan denken op een of andere manier een inleefreis naar het Zuiden te organiseren. (...)

De bijgevoegde handleiding helpt de DVD kritisch ontleden, want 'media vertellen niet de volle waarheid', ook deze DVD niet. Een gedegen voorbereiding en naverwerking zijn essentiële onderdelen van het inleefgebeuren. De DVD past uitstekend als eerste stap in deze voorbereiding.


€ 18.00Aantal  DVD 9,01 - Kinderen van Amerika

DVD 9,01 - Kinderen van Amerika
Productie: Urihi, Milaan - Realisatie: Avimo (Nederl. versie)

VerzamelDVD met vier documentaires over de situatie van kinderen uit Zuid- en Midden-Amerika: Brazilië, de Andes-landen, Guatemala en Cuba.
Nederlandstalige bewerking van een serie, gemaakt door een Italiaanse NGO. Een blikopener rond de rechten van het kind. (...)

De begeleidende brochures bevatten, naast de tekst, een pak bijkomende informatie en verwerkingssuggesties rond de aangehaalde thema's en een ruime bibliografie, met specifieke aandacht voor het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Nederlands gesproken, voor kinderen van 10 tot 15 jaar.

Trefwoord: Brazilië, Andes, Cuba, Guatemala,mensenrechten, kinderrechten, derde wereld


€ 22.00Aantal  DVD 9,02 - Kinderen van Afrika

DVD 9,02 - Kinderen van Afrika
Productie: Urihi, Milaan - realisatie: Avimo (Nederl. versie)

VerzamelDVD met vier documentaires over de situatie van kinderen uit vier Afrikaanse landen: Marokko, Niger, Somalië en Angola.
Het is de Nederlandstalige bewerking van een serie, gemaakt door een Italiaanse NGO. Vier korte documentaires die ons even binnenlaten in het dagelijkse leven van kinderen uit het Zuiden. De begeleidende brochures bevatten, naast de tekst, een pak bijkomende informatie en verwerkingssuggesties rond de aangehaalde thema's en een ruime bibliografie, met specifieke aandacht voor het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Een blikopener rond de rechten van kinderen wereldwijd.
(...)

Nederlands gesproken, voor kinderen van 10 tot 15 jaar.

Trefwoord: Angola, Marokko, Niger, Somalië, mensenrechten, kinderrechten, derde wereld


€ 22.00Aantal  DVD 9,03 - Kinderen van Azië

DVD 9,03 - Kinderen van Azië
Productie: Urihi, Milaan - Realisatie: Avimo (Nederl. versie)

VerzamelDVD voor kinderen met twee documentaires over de situatie van kinderen in de wereld.
Hier over de situatie van de kinderen in China en India.
Nederlandstalige bewerking van een serie, gemaakt door een Italiaanse NGO.
(...)

De begeleidende brochures bevatten, naast de tekst, een pak bijkomende informatie en verwerkingssuggesties rond de aangehaalde thema's en een ruime bibliografie (ook websites), met specifieke aandacht voor het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Nederlands gesproken, voor kinderen van 10 tot 15 jaar.

Trefwoord: China, India, mensenrechten, kinderrechten, kinderarbeid


€ 18.00Aantal