Winkelwagen

NIEUWSBRIEF!!!


In de nieuwsbrief worden de laatste nieuwe uitgaven voorgesteld, maar er wordt soms ook thematisch gewerkt, zodat oudere uitgaven ook terug aan bod komen.1 2 VolgendeBOEK - De weg van het hart

BOEK - De weg van het hart
Halewijn/Adveniat - Charles Wright - 268 p. - paperback

geestelijk testament André Louf (1929-2010)
Deze biografie over een van de bekendste Westerse monniken van de 20ste eeuw, André Louf, bezondigt zich niet aan misplaatste vroomheid, maar geeft een inkijk in het innerlijke avontuur van deze Godzoeker. Even aanstekelijk als hij tijdens zijn leven vele mensen de weg naar binnen heeft gewezen, wijst hij de lezer de weg naar de bron die in hemzelf opborrelt. Het inbrengen van zijn menselijke realiteit in de dialoog met God maakte voor deze trappist duidelijk de kern uit van zijn leven.


€ 28.95Aantal  BOEK - Ik was dertien en ging naar Jeruzalem

BOEK - Ik was dertien en ging naar Jeruzalem
Berne Media - Rommy Schüssler - 141 p. - hardback - vanaf 10 jaar

In de tijd waarin Jezus leeft zijn er grote politieke spanningen vanwege de Romeinse overheersing. Hun koning Herodes heult met de vijand en is uit op eigen roem en eer. Het paasfeest (Pesach) komt eraan. De tempel in Jeruzalem verwacht duizenden pelgrims... Ook Alexander en Rufus zijn met hun vader onderweg. Vlak voor Jeruzalem overnachten ze in de herdersvelden van Betlehem. Plotseling staat daar Menachem, de schapenverkoper. Hij vertelt hun het opzienbarende nieuws van Jezus' intocht in Jeruzalem. De verwachtingen zijn hooggespannen. Zal Jezus hen bevrijden van de Romeinen en de slechte koning Herodes? Niet iedereen is zo enthousiast...
'Ik was dertien en ging naar Jeruzalem' is een indrukwekkend verhaal over pelgrimskinderen, die op zoek gaan naar Jezus.
Rommy Schüssler is (...)


€ 14.90Aantal  DOE-BOEK - Alef Doeboek

DOE-BOEK - Alef Doeboek
Nederlands Bijbelgenootschap - 64 p. paperback - kinderen van 7 - 12 jaar

Ga met Alef mee en ontdek op een leuke en afwisselende manier meer over de wereld van de Bijbel. Leuk voor thuis, maar ook voor tijdens de vakantie.
In het Doeboek vind je verhalen, kleurplaten, spelletjes, tests, puzzels, strips, proefjes, weetjes en nog veel meer! Doe de Grote verhalen-van-Jezusquiz, lees over Paulus die in de gevangenis zit, of maak eens een mooie gedenksteen. Met dit Alef Doeboek heb je urenlang plezier!
Het Doeboek is een speciale uitgave bij het bijbelmagazine Alef.


€ 5.95Aantal  BOEK - Godly play - Basisboek

BOEK - Godly play - Basisboek
Averbode - Jerome W. Berryman - 156 p. - paperback

Een gids voor de spirituele ontwikkeling van kinderen
Velen hebben ernaar uitgekeken en nu is het er: een boek boordevol achtergrondinformatie over Godly Play en met veel tips voor Godly Play begeleiders
Inhoudstafel  (...)


€ 17.50Aantal  BOEK - God weer vinden en waarom je Hem niet hoeft te zoeken

BOEK - God weer vinden en waarom je Hem niet hoeft te zoeken
Berne Media - Zacharias Heyes - 188 p. - paperback

(...)
De gedachte dat God de mensen steeds weer zoekt en vindt, kan en mag ont-stressen en ontspannen. Hij maakt vrij, ook van het traditionele denken dat je tegenover God iets goed zou moeten maken.
Dit boek wil aan de hand van Bijbelse figuren laten zien, hoe God de mens vindt, vaak ook onverwachts, en hoe de mens zich vinden laat. Een tweede deel gaat over de vraag welke consequenties daaruit voor de mens naar voren komen, bijvoorbeeld waar en hoe hij zich vandaag kan laten vinden. Een derde deel vraagt wat dit voor de kerk betekent, welke horizon- en grensverbredingen daarin kunnen liggen en tot welke pelgrimsweg de kerk vandaag opgeroepen wordt.
Zacharias Heyes (...)


€ 16.90Aantal  BOEK - Een brug bouwen

BOEK - Een brug bouwen
Adveniat - James Martin s.j. - 176 p. hardback

'Hoe de katholieke kerk en de lhbt-gemeenschap kunnen bouwen aan een relatie van respect, begrip en fijngevoeligheid' luidt de ondertitel van dit essay van de bekende Amerikaanse jezuïet James Martin SJ. Op de dag na de schietpartij in Orlando plaatste James Martin een video op Facebook waarin hij opriep tot solidariteit met onze lhbt-broers en -zussen. "De grootste massa-schietpartij in de Amerikaanse geschiedenis vond plaats in een homoclub, en de lhbt-gemeenschap is zwaar getroffen," begon hij. Vervolgens smeekte hij zijn mede-katholieken - en mensen overal - om "niet alleen de inwoners van Orlando maar ook hun lhbt-broers en -zussen" bij te staan. Een oproep tot tolerantie, acceptatie en ondersteuning en een herinnering aan Jezus' boodschap.
Martin helpt kerkleden om wederzijds te werken aan respect, begrip en fijngevoeligheid. Van beide kanten, want 'de brug heeft tweerichtingsverkeer'.
Een pastoraal belangrijk boekje.
Martin is gastredacteur (...)


€ 17.95Aantal  BOEK - Duizend namen

BOEK - Duizend namen
Averbode - Rita Ghesquière - 187 p. hardback

Het beeld van Maria in de Europese literatuur
Doorheen de eeuwen heen hebben dichters de moeder van Jezus bezongen. Ze bedachten duizend namen en beelden om haar telkens weer te tekenen, te loven en te eren. Het blijft merkwaardig dat schrijvers steeds opnieuw aangesproken worden door de persoon van Maria. In sommige periodes zijn die aandacht en gevoeligheid sterker aanwezig. Dat geldt bijvoorbeeld voor de middeleeuwen met hun christelijke cultuur, de Spaanse en de Italiaanse barok, de negentiende eeuw waarin de religieuze kunst - na de verlichting - als het ware een tweede adem vindt en voor het katholiek reveil einde negentiende en begin twintigste eeuw met zijn bekeerlingen.
Rita Ghesquière schetst een boeiend overzicht van de aanwezigheid van Maria in de Europese literatuur. Haar zoektocht leest als een verademing. De brede waaier van teksten verwoordt wat Maria voor vele dichters, schrijvers en hun generatiegenoten betekend heeft.


€ 19.50Aantal  BOEK - Het verhaal van een Mariaverschijning

BOEK - Het verhaal van een Mariaverschijning
Halewijn - Gilberte Degeimbre - 118 p. - paperback

Gilberte Degeimbre (1923-2015) was de laatste zieneres van de Mariaverschijningen in Beauraing in de provincie Namen. In dit boek vertelt zij hoe ze de verschijningen als klein meisje beleefd heeft en hoe die gebeurtenissen haar leven ingrijpend beïnvloed hebben. Gilberte wijdt niet uit (...)


€ 15.95Aantal  BOEK - God met ons

BOEK - God met ons
Berne Media - Rowan Williams - 109 p. - paperback

God met ons. De betekenis van het kruis en de opstanding - toen en nu.
Een frisse kijk op de basis van het christelijk geloof door een van de grootste theologen van dit moment.
Het staat vol met verhelderende inzichten, en heeft vragen aan het eind van elk hoofdstuk die helpen bij een persoonlijke verdieping.
Een prima boek voor iedereen die nog meer wil begrijpen van het hart van het evangelie.
De twee delen, over kruis en opstanding, worden door de vaardige pen van Williams tot een mooi geheel samengesmeed. Daarbij besteedt hij zorgvuldig aandacht aan zowel de context van toen als die van vandaag. Al met al laat dit boek op een nieuwe, creatieve manier zien hoe er een God is die mensen bemint.
Rowan Williams (1950) (...)


€ 14.90Aantal  BOEK - Laat mij maar zingen

BOEK - Laat mij maar zingen
Psalmen na geschreven - Berne Media - Gert Bremer - 302 p. - hardback

Deze nieuwe omtaling van 150 Psalmen is ontstaan in de intimiteit van een kloostercel in Maria Toevlucht in Zundert, waar broeder Gert Bremer 11 jaar monnik was. Daardoor komen deze oude teksten in nieuwe vorm heel dicht bij de oorspronkelijke diepte van de psalmen.
(...)
Kenmerkend aan deze omtaling is de zoektocht van een spiritueel mens naar degene die de vertaler omschrijft met 'de Ene'. Daarmee aangevend dat het tasten blijft naar een antwoord zonder pretenties precies te kunnen vastpakken wie of wat die 'Ene' is. Het is ook een gender-neutrale vertaling geworden, want woorden als Heer en Hij zijn vermeden.
Gert Bremer (Epe, 1951) (...)


€ 24.90Aantal  BOEK - Niets aan het einde - over opstanding en nieuw leven

BOEK - Niets aan het einde - over opstanding en nieuw leven
Averbode - Gerhard Lohfink - 333 p. - paperback

Is de christelijke hoop op verrijzenis nog levend of is ze veeleer vermoeid geworden? Hoe kan men vandaag over opstandingsgeloof en eeuwig leven spreken?
Gerhard Lohfink maakt deze fundamentele vragen tot thema van dit boek. Voorstellingen en verwachtingen die vandaag bij mensen leven, vormen zijn vertrekpunt. Lohfink zoekt antwoorden in de Bijbel, de christelijke traditie en het denken van gelovigen van vandaag. Hij spreekt over de kracht van de christelijke hoop zonder te vervallen in al te vrome of opdringerige taal. Volgens Lohfink gaat verrijzenisgeloof niet zozeer over gebeurtenissen in een verre toekomst, maar veeleer over gelovige ervaringen die ons onbegrijpelijk nabij zijn. Die ervaringen zijn al begonnen en bereiken hun volheid bij de dood.
Gerhard Lohfink (...)


€ 24.50Aantal  BOEK - De armen nabij

BOEK - De armen nabij
Woorden voor elke dag van het jaar - Berne Media - Vincent Depaul - 213 p. - hardback

In 1617 beleefde Vincent Depaul zijn bekeringsjaar. Hij was toen 36 jaar oud. In zijn jonge priesterjaren werkte hij aan zijn carrière en had goedbetaalde functies bij adellijke families. Toen hij geconfronteerd werd met een arme, stervende boer en op een andere plaats met een zeer arm gezin werd hij diep geraakt, bewogen in hart en ziel.
Hij koos definitief voor een andere levensrichting, ging werken voor de armen. (...)


€ 14.90Aantal  DVD - Road to Emmaus

DVD - Road to Emmaus
30' Engels gesproken/NL ondertiteld

De film vertelt de geschiedenis van de Emmaüsgangers, twee mannen onderweg van Jeruzalem naar huis, pratend over wat er zojuist gebeurd is: de kruisiging van hun rabbi Jezus. Ze begrijpen er niets van en zijn teleurgesteld. Was Jezus dan niet de beloofde Messias?
Dan voegt zich een Man bij hen, Die de twee begint uit te leggen dat wat er gebeurd is, al lang geleden voorzegd was in de Bijbel. De mysterieuze Man neemt met hen de hele geschiedenis van het Oude Testament door terwijl ze langzaam maar zeker hun woning naderen. Ze staan verbaasd hoe de geschiedenis, de profetieën en de actuele gebeurtenissen lijken samen te vallen.
Als ze thuis aankomen, nodigen ze de wijze Man uit en als ze aan de maaltijd zitten en de Man het brood breekt vallen de schellen van hun ogen. Ze zien dat ze Jezus Zelf over de vloer hebben. Hij leeft! Hij is opgestaan! Dan verdwijnt Hij. Ze wachten geen seconde en keren haastig terug naar Jeruzalem om het de discipelen en de anderen te vertellen.


€ 4.99Aantal  DVD - La Fille inconnue

DVD - La Fille inconnue
Séléction officielle Cannes - J-P en Luc Dardenne - 101' - Frans gesproken/NL ondertiteld

Jenny is een jonge, sociaal betrokken, huisarts in Seraing, nabij Luik. Op een avond nadat de praktijk gesloten is, wordt er aangebeld, maar ze besluit niet meer open te doen. De volgende dag wordt een jong meisje dood gevonden aan de Maas. Het blijkt het meisje te zijn dat voor haar deur stond. Jenny voelt zich schuldig en zet alles op alles om de identiteit van het meisje te achterhalen zodat ze niet anoniem begraven wordt. Haar zoektocht blijkt niet zonder risico’s en langzaamaan wordt duidelijk welk drama zich heeft afgespeeld.


€ 13.00Aantal  DVD - The Walk

DVD - The Walk
118' - Engels/Frans/Italiaans gesproken - Frans/Engels/NL ondertiteld

In 1974 verzamelt koorddanser Philippe Petit een team om zich heen om zijn grootste droom te verwezenlijken: de oversteek maken tussen de Twin Towers op slechts een stalen kabel. In de ochtend van 7 augustus begint hij aan die poging…


€ 16.25Aantal  DVD - De trouwbelofte

DVD - De trouwbelofte
90' - Engels gesproken/NL ondertiteld

Doug en Amber leren elkaar kennen tijdens hun studietijd, worden smoorverliefd en trouwen. Hun droom is om samen een succesvol leven op te bouwen. Amber zorgt voor het inkomen en heeft zelfs twee banen zodat Doug zijn studie kan afmaken. Het duurt niet lang voordat het zakelijke succes zich inderdaad aandient. Hun liefde wordt bekroond door de geboorte van een mooie dochter. Vijftien jaar later is er weinig meer over van het eens zo vanzelfsprekend lijkende geluk. Hoewel Amber nog altijd toegewijd is aan haar huwelijk, is Doug gevallen voor de verleidingen van overspel, ervan overtuigd dat er meer uit het leven te halen moet zijn. Dan slaat het noodlot toe en zijn ze totaal op elkaar aangewezen. Is hun liefde sterk genoeg om de trouwbelofte van weleer nieuw leven in te blazen?


€ 14.99Aantal  DVD - Inuk

DVD - Inuk
Winnaar 28 festival awards - 98' - Taal Groenlands/NL ondertiteld

Op Groenland woont de 16-jarige Inuk samen met zijn drankverslaafde moeder en heldhaftige stiefvader. Inuk, de stadsjongen, wordt naar een kindertehuis gestuurd op een klein eiland midden op de “Arctic Sea”. Daar ontmoet hij Ikuma, de beste jager van het Noorden. Op advies van Aviaaja, de warmhartige directrice van het kindertehuis, gaan Inuk en Ikuma samen op reis voor de jaarlijkse “Seal Hunting trip”, een zeer gevaarlijke en moeilijke reis doorheen pakijs en bittere koude… een reis om te leren geloven in jezelf.
‘The most difficult journey is the one you must make within yourself…’


€ 21.25Aantal  DVD - When Love is not enough

DVD - When Love is not enough
The Bill and Lois Wilson story (Anonieme Alcoholisten) 98' - Engels gesproken/NL ondertiteld

Als Bill Wilson na de Eerste Wereldoorlog terugkeert naar de USA vindt hij het moeilijk zijn leven weer op orde te krijgen. De drank blijkt een welkome afleiding en het duurt niet lang voor hij niet meer zonder kan. Zijn vrouw Lois doet er alles aan hem van de drank af te helpen maar dat lijkt alsnog zonder resultaat.
Uiteindelijk lukt het Bill los te komen van zijn verslaving en begint hij anderen met een drankverslaving te helpen: De Anonieme Alcoholisten zijn geboren.
Intussen voelt Lois zich verwaarloosd, geïsoleerd en bitter. Ze ontdekt dat ze niet de enige is: er zijn vele anderen die ook ervaren hebben dat ‘drank meer kapot maakt dan hen lief is’. In 1951 richt zij de Al-Anon Family Group op, een organisatie die zich richt op de hulp aan mensen in de directe omgeving van drankverslaafden.
Een mooie en aangrijpende film die goed weergeeft hoe het kan zijn om getrouwd te zijn met iemand die worstelt met een verslaving.


€ 14.99Aantal  DVD - Seven Pounds

DVD - Seven Pounds
118' - Engels/Frans gesproken - NL/Frans/Engels ondertiteld

Om zijn verleden dat hem kwelt achter zich te laten besluit Ben Thomas (Will Smith) zeven onbekende mensen een helpende hand toe te steken en zo hun levens drastisch te veranderen. Een daarvan is Emily Posa (Rosario Dawson), een aantrekkelijke, levenslustige vrouw die kampt met een hartkwaal en een belastingschuld. Terwijl Ben haar helpt met grote en kleine klusjes, ontdooit zijn eigen kille hart. Maar hun ontluikende liefde maakte geen onderdeel uit van zijn grote plan…


€ 13.25Aantal  BOEK - Een stil moment

BOEK - Een stil moment
KoK - Anselm Grün - 155 p. paperback - geschenkboekje

Een geschenkboekje met quotes uit de geschriften van Anselm Grün. De serie 'Een stil moment...' is prachtig vormgegeven en combineert wijze, verfrissende en contemplatieve quotes met prachtige full-colour beelden. De citaten zijn met zorg gekozen zodat mensen van deze tijd er zich door aangesproken zullen voelen: om een dag lang over te mediteren. Kernwoorden zijn 'stilte', 'bezieling' en 'aandachtig leven'.


€ 9.99Aantal  
1 2 Volgende