Winkelwagen

NIEUWSBRIEF!!!


In de nieuwsbrief worden de laatste nieuwe uitgaven voorgesteld, maar er wordt soms ook thematisch gewerkt, zodat oudere uitgaven ook terug aan bod komen.1 2 VolgendeBOEK - De Johannes-Passion

BOEK - De Johannes-Passion
Complete luistergids - Meulenhoff - 190 p. - hardback

Waarom Bachs kleine passie minstens zo mooi is als de Matthäus
Na het grote succes van de luistergids over de Matthäus-Passion laten de auteurs ons nu ook beter luisteren naar Bachs Johannes-Passion
Met medewerking van o.a. Pierre Audi, Christoph Prégardien, Robert Holl, Nathalie Stutzmann, Antoine Bodar en Jaap van Zweden
De laatste jaren is de Johannes bezig aan een opmars. Terecht, want deze passie is net zo fenomenaal als de Matthäus. Met zijn Johannes-Passion verrichtte Bach baanbrekend werk: niet eerder was er een passie geschreven van zo’n omvang en met zo’n dramatiek. De nadruk in de Johannes-Passion ligt op Jezus als verlosser van de mensheid en minder, zoals in de Matthäus-Passion, op het menselijke lijden van Jezus.
Na het grote succes van de luistergids over de Matthäus-Passion (...)


€ 19.99Aantal  BOEK/CD - Delen... een wonder

BOEK/CD - Delen... een wonder
eerstecommunieviering met voorbereiding - catechesehuis - 27 p.

Kinderen voorbereiden op de eerste communie is boeiend, ook al is het niet vanzelfsprekend om hun de essentie van de communie te doen begrijpen. Gelukkig zijn ze op deze leeftijd nog ontvankelijk voor het mysterie.
Catechesehuis koos ervoor om een volledige viering uit te werken met daarbij de nodige uitleg en enkele opdrachten voor de kinderen.
In het boek vindt ge:
. de volledige tekst van een eerstecommunieviering, onderverdeeld in vijf stappen
. vervolgens een opdracht bij elk onderdeel
. tenslotte: acht liederen verkrijgbaar op cd.


€ 11.00Aantal  BOEK - Vier het samen

BOEK - Vier het samen
Ark Media - Nieske Selles-tenBrinke - 80 p. - hardcover - geschenkboek

Met kinderen toeleven naar christelijke feesten
aangevuld met tips voor onderwijs en werken met kinderen
Vier het samen bevat handreikingen om van elke christelijke feest- en hoogtijdag een echt feest te maken. Het boek is interessant voor meerdere jaren en geeft de mogelijkheid om zelf de elementen/werkvormen te kiezen die passen bij het gezin.
Een waardevol en praktisch handboek waar je jaren mee uit de voeten kunt! Gericht op gezinnen met kinderen van 3-11 jaar. Uiteraard ook geschikt voor het basisonderwijs, jeugdgroepen en catechese.
‘Vier het samen’ biedt (...)


€ 22.50Aantal  BOEK - Geen groter liefde

BOEK - Geen groter liefde
Halewijn - Erik Galle - geniet - 64 p.

mooi gepresenteerde meditaties bij de kruisweg
Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden (Joh 15, 13). De hele kern van Jezus’ kruisweg wordt in die ene zin gevat. Wie deze als lees sleutel hanteert, wordt van binnen geraakt. Zijn verhaal wordt ons verhaal. Dat Jezus het meent wanneer Hij ons vrienden noemt, maakt Hij concreet in elke stap die Hij zet.
Deze meditaties bij de kruisweg zijn geschikt voor de viering van Goede Vrijdag, kruiswegen alleen of in groep, of voor persoonlijke bezinning.


€ 3.00Aantal  BOEK - Uw naam, een lied in mij

BOEK - Uw naam, een lied in mij
liedboek - Averbode - Kris Gelaude/Arnout Malfliet

In haar tweede liedboek biedt Kris Gelaude opnieuw eenvoudig zingbare liederen aan. Arnout Malfliet zorgde voor de toonzetting op muziek. De liederen hebben hun thuis in Filosofenfontein in Heverlee bij Leuven waar de gemeenschap ze met vreugde onthaalde. De liederen zijn vlot zingbaar en daardoor ook haalbaar voor kerkgemeenschappen en koren. Het doel is dat iedereen kan meezingen.
Ook de bijgevoegde cd is een hulp om de liederen te leren kennen en om ze gemakkelijk aan te leren. De cd is tevens bruikbaar voor liturgische diensten zonder koor of zingende gemeenschap.


€ 19.95Aantal  BOEK - Dag na dag

BOEK - Dag na dag
VCLM - 6 liederen voor de liturgie, met tekst en muziek

Een liedbundel met 6 nieuwe samenzangliederen voor de liturgie. De bundel bevat van elk lied: het liedblad, de orgelbegeleiding en een meerstemmige zetting.
De teksten en partituren zijn vrij te kopiëren voor gebruik in de liturgie.
Om de liederen in een andere bundel op te nemen en uit te geven is toestemming nodig van VCLM.
Download hier enkele voorbeelden:
Reik Uw hand (J. Wouters / L. Ponet)
Gij doet wat Gij zegt (K. Gelaude / S. van Steenberge)


€ 5.00Aantal  BOEK - God is er al

BOEK - God is er al
Leren mediteren in de vasten - Laurence Freeman OSB - Halewijn

Zaken loslaten, daar denken we spontaan aan bij het woord vasten.
Laurence Freeman maakt ons duidelijk dat de veertigdagentijd ook de tijd is om nieuwe zaken te beginnen of die te verdiepen.
Hij heeft het over de praktijk van het mediteren. Als hulp hierbij reikt hij ons telkens een bezinning aan bij de lezing van de dag. Deze teksten zijn vaak verrassend. (...)
Laurence Freeman is een Engelse benedictijnermonnik. (...)


€ 14.95Aantal  BOEK/CDR - Pasen, stap voor stap

BOEK/CDR - Pasen, stap voor stap
De kruisweg van Jezus vertelt aan kinderen - Adveniat - hardback

De kruisweg van Jezus verteld aan kinderen
‘Vertel nog eens over Pasen’, vragen de mensen aan Franciscus. (...)

Voor gebruik thuis, in de kerk en op school. Een sobere vertelling voor kinderen aan de hand van vijftien kruiswegstaties, ontroerend verbeeld.
De Illustraties staan ook op de bijgevoegde CD-Rom, zodat ze eventueel ook geprojecteerd kunnen worden in een kerk of een klaslokaal.


€ 14.50Aantal  BOEK - 40 dagen onderweg met Jezus

BOEK - 40 dagen onderweg met Jezus
Sestra - Coby Cremer - 79 p. - schrijvend bezinnen in de veertigdagentijd

Een schrijfdagboek aan de hand van Bijbelteksten
40 dagen onderweg met Jezus is een schrijfdagboek om te gebruiken in de veertig dagen voor Pasen. Je leest over Jezus' laatste dagen op aarde en schrijft over wat zijn woorden voor jou betekenen. Veertig dagen leef je intens mee met Jezus; je leert van zijn woorden, van wat Hij doet en wat Hij niet doet, van wat Hij zegt en ook niet zegt. En alles daartussenin.
Doordat je een week lang in één verhaal duikt, gaan de gebeurtenissen echt voor je leven. Zo mag je herontdekken wat Jezus' leven, sterven en opstanding voor jou betekenen.
Dit boekje is ook uitermate geschikt om te gebruiken met bijvoorbeeld een bijbelstudiegroep.


€ 9.90Aantal  BOEK - Die geleden heeft onder Pontius Pilatus

BOEK - Die geleden heeft onder Pontius Pilatus
God en/in het lijden van mensen - Halewijn - Logos - 184 p. - paperback

'Die geleden heeft onder Pontius Pilatus'. Je zou je kunnen afvragen of deze uitspraak, hoewel zij deel uitmaakt van de geloofsbelijdenis, een geloofsuitspraak is. (...)
Christenen vertrouwen zich toe aan feiten: dit is wat gebeurd is in het leven van Jezus van Nazareth in de eerste decennia van onze jaartelling. En zij belijden: in die feiten, in dit leven van deze mens heeft God zich geopenbaard en ten volle geëngageerd. En dus gaat het in deze geloofsuitspraak over niet minder dan over de incarnatie. En omdat christenen geloven in feiten, wordt van hen ook gevraagd die te beamen in feiten: proberen leven, volgens de eigen mogelijkheden en in de eigen concrete context, zoals Jezus. Met andere woorden, de geloofsuitspraak gaat óók over ónze houding tegenover de andere lijdende, hij of zij die onder één van de vele vormen die Pontius Pilatus aanneemt, lijden.
Incarnatie en mede-lijden: deze woorden komen telkens terug in de bijdragen van deze LOGOS-editie. Beide worden vanuit verschillende invalshoeken inhoudelijk afgetast en op hun consequenties getoetst.


€ 19.50Aantal  BOEK - Eeuwig duurt zijn trouw

BOEK - Eeuwig duurt zijn trouw
Averbode/Meinema - 127 p - paperback

Voor de vasten elke dag een bijbeltekst en gebedssuggesties…
Een Ignatiaanse veertigdagenretraite…
Elke retraite is een innerlijke reis. Ook deze retraite. Waarheen deze reis zal leiden is nog niet bekend. Het is heel goed mogelijk dat je wordt verrast of aangemoedigd, uitgedaagd of geprikkeld door wat er gebeurt. Je kunt verbaasd of angstig worden: misschien laat God doorschemeren dat je een nieuwe richting moet inslaan in je leven - denk aan Maria bij de aankondiging van Jezus' geboorte. Door je gebed vol te houden met een open geest en een groot hart, kom je tot innerlijke rust.
'Eeuwig duurt zijn trouw' is heel praktisch opgevat.
Voor elke dag van de veertigdagentijd wordt een korte Bijbeltekst aangeboden. Telkens met enkele suggesties om die tekst biddend op je eigen leven te leggen. Elke week heeft een eigen thema dat wordt toegelicht in een geloofsimpuls. Per week worden ook twee citaten aangeboden die het thema verder openleggen. Ten slotte geven we gebedstips die de retraitant helpen zijn gebedstechniek verder te verfijnen.


€ 14.95Aantal  BOEK - Kruisweg van de liefde

BOEK - Kruisweg van de liefde
Kris Gelaude - Averbode - 68 p. - met tekeningen van Noëlle van Alphen

De kruisweg van Jezus moet een van de vaakst afgebeelde elementen uit de christelijke traditie zijn. Christus’ tocht door de straten van Jeruzalem laat niemand onberoerd. De via dolorosa is er dan ook een vol tegenstellingen. Een lijdensweg, maar tegelijk ook de weg van liefde die Jezus heeft afgelegd. Onderweg naar Golgotha botst verraad op onvoorwaardelijke trouw. Onverschilligheid neemt het op tegen medelijden.
Met Kruisweg van de liefde maakt Kris Gelaude het lijdensverhaal actueel en toegankelijk voor mensen van vandaag. De sobere kruisweg in het kerkje van Loonbeek, in het Dijleland, bood inspiratie. Bij elk van de veertien staties schreef de auteur een meditatieve tekst. Goed gekozen Bijbelfragmenten en muzieksuggesties zetten de lezer aan tot reflectie. Bij iedere passage horen aansluitende voorbeden en een gebed.


€ 15.00Aantal  BOEK - Op weg naar Pasen - inspiratie voor de 40-dagentijd

BOEK - Op weg naar Pasen - inspiratie voor de 40-dagentijd
KoK - Rien Poortvliet en Maregreet Klokke - 102 p. - hardcover

Voor elke dag van de 40-dagentijd een beeld met daarbij een korte meditatieve tekst en gebed.
Rien Poortvliet schreef en tekende eerder ‘Hij was een van ons’ over het leven van Jezus. Uit dit boek selecteerde Margreet Klokke samen met Corrie Poortvliet de beelden voor ‘Op weg naar Pasen’.
Margreet Klokke volgt in dit boek de klassieke lezingen voor de tijd van het jaar. Vanuit de tekst is een selectie gemaakt voor een beeld en een levensthema. Op basis daarvan zijn de andere beelden per dag gekozen, gecompleteerd met meditatieve gedichten en/of gebeden.
Tevens een mooi cadeauboekje.        


€ 15.90Aantal  BOEK - Vasten en minderen, hoe vasten v betekenis veranderde

BOEK - Vasten en minderen, hoe vasten v betekenis veranderde
Artios - Dr. A.A. Teeuw - 144 p. - paperback

Vasten is voor veel christenen een actueel thema. Het belangrijkste wat we ons daarbij moeten afvragen: wat wil God van ons? Hoe wil Hij dat we vasten? En hoe breng je dit als christen in de praktijk?
Want is vasten dat je jezelf iets ontzegt? Een avondeten zonder toetje? Geen sms’jes versturen en een week niet shoppen? Als we in de Bijbel lezen, komen we erachter dat vasten veel meer is dan jezelf iets onthouden. Als je vast tot eer van God, dan brengt het je dichter bij Hem en beïnvloedt het je leven.
Teeuws bespreekt welke ontwikkeling vasten inde tijd van de Bijbel, de Middeleeuwen en na de Reformatie doormaakte. Ook gaat hij in op de hedendaagse varianten van vasten. Tenslotte staat hij stil bij de vraag: is vasten gezond?
Dr. A.A. Teeuw is theoloog en werkt als arts in een verpleeghuis. Hij heeft diverse titels op zijn naam staan.


€ 13.25Aantal  BOEK - Vasten, de kunst van geven en loslaten

BOEK - Vasten, de kunst van geven en loslaten
Spirito - Olga Leever & idelette Otten - 152 p. - paperback

Veertig dagen geen wijn drinken of tv kijken, niet op Facebook, tijd inruimen voor bezinning en overdenking: tijdens het vasten kiezen mensen ervoor een tijdje af te zien van dingen die het leven aangenaam kunnen maken. Dat klinkt als een straf. Maar blijkbaar levert het ook iets op. Want vasten is aan een revival bezig. Het boek VASTEN geeft praktische tips en handreikingen aan mensen die willen vasten. Religieus of seculier. In Nederland kwam het vasten vooral door moslims weer in beeld. Hun vastenmaand, de ramadan, is een bekend begrip geworden. Veel christenen pakken de draad van het vasten ook weer op. Daarnaast kiezen steeds meer niet-gelovigen voor een periode van minderen. Wordt een oude traditie weer levend? Dit boek is ook een ontmoeting met mensen. Zij vertellen over hun motivatie om te vasten vanuit diverse achtergronden.
Idelette Otten is predikant. Olga Leever is tekstschrijver. Allebei vasten zij al jaren in de veertigdagentijd voor Pasen.


€ 20.09Aantal  BOEK - Veertigdagentijd - Onderweg met Bonhoeffer

BOEK - Veertigdagentijd - Onderweg met Bonhoeffer
Royal Jongbloed 2018 - Teksten Bonhoeffer - hardcover

De Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer spreekt met zijn krachtige teksten nog steeds heel veel mensen aan, ook al is het meer dan 70 jaar geleden dat hij de dood vond. Dit niet-jaargebonden meditatieve dagboek bevat voor iedere dag een tekst van Bonhoeffer en een prachtige fullcolour foto.
Het dagboek is te gebruiken vanaf Aswoensdag tot en met Pasen. Het is geschikt voor individueel gebruik in de stille tijd of voor gebruik in een gespreksgroep of een samenkomst. Een prachtig cadeau om te geven.


€ 13.95Aantal  BOEK - Vrouwen rond het kruis

BOEK - Vrouwen rond het kruis
Ark Media - Annemarie van Heijningen - 73 p. - hardcover

Bij veel vrouwen leeft de behoefte om bewuster toe te leven naar een hoogtijdag als het paasfeest. Annemarie van Heijningen schreef daarom ‘Vrouwen rond het kruis’. 49 overdenkingen over veertien vrouwen die Jezus ontmoetten op hun weg. De lezer leert door hun ogen te kijken naar Jezus' lijden.
Weduwen in Nigeria
Een deel van de opbrengst gaat naar hulp aan vrouwen in Nigeria. In Nigeria worden veel christenen vermoord. Hierdoor zijn er veel weduwen. De SDOK helpt de vrouwen om weer inkomsten te genereren.


€ 14.95Aantal  KALENDER - Barrevoets op weg naar Pasen

KALENDER - Barrevoets op weg naar Pasen
Kalender voor de veertigdagentijd

De weken voor Pasen, de zogeheten veertigdagentijd, zijn voor steeds meer mensen een tijd van bezinning en soberheid. Deze kalender helpt je in de zeven weken voor Pasen om Christus te volgen op zijn weg richting het kruis.
Je blijft niet wie je bent als je Hem volgt. Je comfortabele schoenen gaan uit, je gaat blootsvoets en kwetsbaar achter Hem aan - een oefening in navolging en nederigheid.
De kalender geeft voor elke dag in de veertigdagentijd een meditatieve tekst, een gebed of een gedachte die uitdaagt om achter Christus aan te gaan, tot inkeer te komen en in het dagelijks leven de gezindheid van Christus te weerspiegelen. Wie dat spoor volgt, beleeft zijn opstanding als nooit tevoren.
Ds. J. Overeem (Harald) werkte jarenlang aan bijbelschool de Wittenberg. Ds. E. Westrik (Evert) was eerder predikant in Beerzerveld, Dubbeldam en Den Haag. Ds. A.M.D. van Briemen (Anne-Marie) werkte negen jaar als missionair jongerenwerker.


€ 9.90Aantal  DVD - Il vangelo secondo Matteo

DVD - Il vangelo secondo Matteo
Pier Paolo Pasolini - zw/w - 132' - It gesproken/NL ondertiteld

HET EVANGELIE VOLGENS MATTHEUS - PASOLINI

In de reeks van de Italiaanse meesterwerken hoort deze film zeker thuis. Voor zijn verfilming van het leven van Jezus van Nazareth ging Pier Paolo Pasolini uitsluitend uit van het eerste Evangelieboek, dat van Mattheüs. (...)

Hij streefde een eenvoudige, pure en poëtische stijl na. (...)

Met deze film leverde Pasolini de meest zuivere en volgens velen de beste verfilming van het leven van Christus af.


€ 15.99Aantal  DVD - Once we were slaves - Hart van Pasen

DVD - Once we were slaves - Hart van Pasen
30' - Engels gesproken/NL ondertiteld - Hoe wanhoop verandert in Hoop

Hun lot is hetzelfde: de dood. Maar zelf zijn ze totaal verschillend. De één een door de wol geverfde crimineel die zich in alle hevigheid verzet tegen de Romeinse overheersing. De ander een rabbinale student en vredestichter, die het vonnis dat over hem is uitgesproken, weigert te accepteren. Als we worden meegenomen in het verhaal van deze twee tegenpolen - zo’n 2000 jaar geleden - ontdekken we, net als zij, het wonder van Jezus’ genade, vergeving en een tweede kans.
Once we were slaves vertelt het indringende verhaal van Jezus’ dood aan het kruis door de ogen van de twee (mede) veroordeelden. Een verhaal dat nog altijd uiterst actueel is in een wereld waarin iedereen ten diepste op zoek is naar vrijheid. De film laat zien dat echte vrijheid alles te maken heeft met Jezus’ dood en opstanding.


€ 4.99Aantal  
1 2 Volgende