Winkelwagen

CD

 | 

Oosterhuis Huub: boeken, DVD, CD's


BOEK - Alles voor allen, een nieuwe catechismus

BOEK - Alles voor allen, een nieuwe catechismus
Huub Oosterhuis, samengesteld door Kees Kok

Het boek 'Alles voor allen' is een nieuwe catechismus van Huub Oosterhuis. Uit zijn vele publicaties, preken en overwegingen heeft theoloog en liturgist Kees Kok, in overleg met de auteur, een ander soort 'catechismus' gedistilleerd. Hierin wordt geprobeerd aan de hand van het 'Grote Verhaal' van de Joodse en van de 'messiaanse' ('oerchristelijke') traditie, antwoorden te vinden op de eeuwige vragen van vandaag. Voorbij aan het onderscheid katholiek-protestant en voor alle mensen van goede wil. Veel mensen die in christelijke kerken zijn opgegroeid, hebben geen flauw idee meer waar het in het christelijk geloof om gaat. In deze nieuwe catechismus worden de wezenlijke vragen helder beantwoord.


€ 17.99Aantal  BOEK - Hier aanwezig, een leerdicht over Jezus van Nazareth

BOEK - Hier aanwezig, een leerdicht over Jezus van Nazareth
Huub Oosterhuis - Uitgeverij Ten Have -

In dertig poëtische teksten vat Huub Oosterhuis het leven van Jezus van Nazaret samen, van de aankondiging van zijn geboorte tot en met zijn levenseinde. 'Hier aanwezig' presenteert Jezus als jood, die de boodschap van de Thora aan ons, niet-joden, wil doorgeven.
Dit fraai vormgegeven boek is een herziene editie van de oorspronkelijke uitgave uit 2005.


€ 17.99Aantal  BOEK - Wolf en Lam

BOEK - Wolf en Lam
korte verhalen over liefde en dood - Oosterhuis - Ten Have

'Wolf en lam' is het eerste boek van meesterverteller Huub Oosterhuis met verhalen - geen liedteksten en preken. Eerlijk bedacht, soms waar gebeurd. Over heel verschillende mensen, die hij liefheeft zoals ze zijn. Over herkenning en vervreemding, over dood en liefde sterker dan de dood.
Een paar keer over god/God, over zijn vader, een vogel met drie vleugels, de grootvorst van Auschwitz, de overlevende van een vliegtuigramp, de oplossing van het vluchtelingenprobleem. En over oma Zwaluw, Eva Bloemenvrouw, de keizerin van Arabië, Hannah Arendt, Geertrui Charpentier en Maël Joni.


€ 21.99Aantal  BOEK/3CD - Arthur

BOEK/3CD - Arthur
Gedichten van Oosterhuis over King Arthur op muziek v S. Van der Loo

Ooit gehoord van een koning
Die Arthur heette, en van zijn
Beeldschone vrouw Guinevere –
En van zijn ridder en vriend
Lanceloet, en diens zoon
Galahad met de lichtblauwe ogen?

Ik ga ze bezingen, die mensen.
Naar wat hen bezielde, hun angsten
En liefdes, ben ik al meer dan
Dertig jaar ongeduldig op zoek.

Misschien dat je zegt
Ik ken ze,
Ze wonen hier om de hoek.

Zo begin ‘Arthur’ een episch gedicht over een nieuwe wereld. Op drie CD’s leest Huub Oosterhuis zijn verhaal voor, begeleid door filmische muziek van Stijn van der Loo.


€ 24.95Aantal  CD - Om leven dat doorgaat

CD - Om leven dat doorgaat
Een psalmensymphonie - Koor voor Nederlandse Religieuze muziek - Tekst: Huub Oosterhuis / muziek: A

Deze bijzondere 'psalmensymfonie' van Antoine Oomen telt twaalf composities op nieuwe, vrije psalmbewerkingen van Huub Oosterhuis, en is door hem opgedragen aan de nagedachtenis van prins Claus. De première ervan werd bijgewoond door koningin Beatrix. Op deze cd een live-opname van de tweede uitvoering in Zwolle. De Psalmensymfonie is ook opgenomen op de dvd 'Die ons adem geeft.'

Tracks op deze CD: (...)

€ 18.50Aantal  BOEK/CD - Iemand meer

BOEK/CD - Iemand meer
Gedichten van Huub Oosterhuis - Ten Have - met CD

In de nieuwe bundel 'Iemand meer' van Huub Oosterhuis staan gedichten naar aanleiding van de politieke actualiteit zoals 'Lied van Generaal Pardon'. Maar er zijn ook gedichten over vrienden als Hans van Mierlo en prins Friso, en over zijn kinderen Tjeerd en Trijntje ('jongen van Hallo wereld, meisje van Ken je mij').
En verder ook meer religieus geïnspireerde poëzie, onder meer 'Een Hooglied', dat getoonzet is door Oosterhuis-componist Antoine Oomen en op de bijgesloten CD staat. Daarop leest ook Oosterhuis zelf een keuze uit de gedichten voor.


€ 20.99Aantal  CD - Om vrede - 16 liederen

CD - Om vrede - 16 liederen
Teksten: Huub Oosterhuis / muziek: Bernard Huybers, Tom Löwenthal, Antoine Oomen

Opgenomen in de Dominicuskerk en Amstelkerk inAmsterdam
Heruitgave van de eerste door Leerhuis & Liturgie opgenomen lp 'Om vrede', destijds uitgebracht naar aanleiding van de grote vredesdemonstraties in 1980 en 1981. Met liederen over vrede en vrijheid, over 'Deze wereld omgekeerd' en de roep om een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De muziek is van Huijbers, Oomen en Löwenthal, soms met gebruik van oude melodieën in nieuwe zettingen, zoals 'Scheur toch de wolken' en 'Komen ooit voeten gevleugeld'. Bij het overbrengen naar cd zijn drie liederen toegevoegd van Antoine Oomen, geschreven voor een groot koor met kinderkoor: 'Er zijn daar oeroude tuinen', 'Van de stormzee' en 'Wat rabbijntje zal gebeuren'.

Tracks op deze CD: (...)

€ 14.95Aantal  CD - Psalm 119

CD - Psalm 119
Tekst: Huub Oosterhuis / muziek: Antoine Oomen

Psalm 119 is de langste van alle psalmen. Hij bestaat uit 176 versregels, die als een gevarieerde mantra voortborduren op het thema van de beginregels: 'Gelukkig allen die uw wegen gaan / rechttoe, rechtaan aldoende uw Thora'. In de reformatorische traditie staat deze psalm wel bekend als het 'gebed zonder end'.
Huub Oosterhuis heeft hem opnieuw vertaald en bewerkt tot een serie van tweeëntwintig verzen van acht regels, waarin hij alle mogelijke kleuren en stemmingen van de oertekst naar boven haalt. Antoine Oomen heeft deze teksten vervolgens gevat in even zovele muzikale stijlen en stemmingen, zodat een spannend en afgerond geheel is ontstaan.
De cd werd live opgenomen tijdens een concert in het Dominicanenklooster in Zwolle op 13 april 2008. Uitvoering in luxe band met uitneembaar tekstboek, waarin ook een uitleg van Psalm 119 door Huub Oosterhuis is opgenomen.


€ 17.95Aantal  CD - Dat een nieuwe wereld komen zal

CD - Dat een nieuwe wereld komen zal
Tekst: Huub Oosterhuis / muziek: Antoine Oomen, uitgevoerd door het Koor voor nieuwe Nederlandse rel

Deze cd is een live opname van een concert dat op 25 april 2010 werd gegeven in het Gereformeerd Kerkelijk Centrum in Dedemsvaart. Het programma begint met het Lied van Simeon en eindigt met het lied 'Dat een nieuwe wereld komen zal', waardoor een betekenisvolle boog ontstaat. Verder bevat het programma onder meer negen nieuwe psalmzettingen en vijf nieuwe gezangen voor een viering van eucharistie onder de naam 'Om liefdes wil'. Deze vijf gezangen vormen het middelpunt, de psalmen staan er omheen en het geheel bevindt zich onder een spanningsboog die door het openingslied en het slotlied wordt getrokken: aan de ene kant de oude Simeon die niet wilde sterven voordat hij de Messias had gezien, en aan de andere kant een hartstochtelijk lied om een nieuwe, betere wereld. Dit alles wordt besloten met een toegift: een toonzetting van het beroemde gedicht 'Ode aan de lucht' van Pablo Neruda in de vertaling van Dolf Verspoor.

Tracklist (...)


€ 17.95Aantal  CD - Deze woorden

CD - Deze woorden
Teksten: Huub Oosterhuis / muziek: Tom Löwenthal, Luc Löwenthal, Henri Heuvelmans

Met van Tom Löwenthal onder andere 'Behoed de liefde', 'Lied van Amos', 'Psalm 36' en het grotere werk, de 'Missa Brevis', een korte dienst van woord en tafel voor koor, solisten en viool. En van Luc Löwenthal: 'Klein woord', 'Gij die hoort' en 'Ongezien'. Bovendien 'Tijd van leven' van Henri Heuvelmans.

TRACKS OP DEZE CD: (...)


€ 17.95Aantal  CD - Een mens te zijn op aarde - 16 liederen

CD - Een mens te zijn op aarde - 16 liederen
Tekst: Huub Oosterhuis / muziek: Antoine Oomen met het koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muzie

Deze cd telt zestien liederen en is voor een deel gevuld net nieuwe composities op vrije psalmbewerkingen van Huub Oosterhuis, en in die zin te beschouwen als een vervolg op 'Om leven dat doorgaat, een psalmensymfonie'. Bijzonder is vooral de bewerking van Psalm 91: 'Wie woont onder de hoede van', gezet op een sobere, gregorianiserende melodie, die in het midden wordt afgewisseld met een hertaling van de tekst van het joodse gebed voor de doden, het kaddiesj, op een grote melodie van Edward Elgar; al met al een cantateachtige compositie van meer dan elf minuten. Naast psalmliederen bevat deze cd een nieuwe melodie op het bekende lied 'Een mens te zijn op aarde', nieuwe opnamen van oudere, niet meer op cd te verkrijgen liederen ('Zoals een moeder zorgt', 'Vriend', 'Overal zijt Gij'), enkele specifieke bijbelliederen ('Lied van Jozua', 'Lied van Ezra en Nehemia') en 'Een psalm, een huwelijkslied', speciaal gemaakt voor het huwelijk van Friso en Mabel. Live-opname van een concert in het Dominicanenklooster in Zwolle op 13 mei 2007

Tracklist: (...)

€ 15.25Aantal  CD - Het lied van de woorden

CD - Het lied van de woorden
Tekst: Huub Oosterhuis / muziek: Tom Löwenthal - Uitgevoerd door Koor TLMplus

1. Proloog 2. In den beginne 3. weha'arets 4. Drie engelen 5. Ik ben wat laat 6.De tien woorden 7. En alle zeventig aarde-volkeren 8. Lieflijke bron 9. Meisje Thora is een volwassen vrouw geworden10. Vrouwe Thora is een oude vrouw geworden11. Je vreugde was het...12. Kleinst denkbare weg13. Epiloog


€ 14.95Aantal  CD - Kom jij beloofde

CD - Kom jij beloofde
Tekst: Huub Oosterhuis / muzeiek: Antoine Oomen met koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek

Liveopname van een concert van het koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek op 17 november in de Dominicanenkerk in Zwolle: drie Pinksterliederen, waaronder een hertaling van het oude 'Veni creator spiritus'; enkele voorbedeliederen in de traditie van 'Gij die geroepen hebt licht', en nieuwe toonzettingen van Psalmen vrij. Een nieuwe, veelkleurige Oomen.

Tracks op deze CD: (...)


€ 14.99Aantal  CD - Lied van de aarde

CD - Lied van de aarde
Tekst: Huub Oosterhuis / muziek: Tom Löwenthal - Koor Helicon & Kantorij o.l.v. Geert Hendrix met Sy

Het 'Lied van de aarde' is een leerdicht van Huub Oosterhuis over de schepping en de wijze waarop de mens daarmee omspringt; over het 'verwelken' van de aarde en het visioen van een nieuwe aarde, en over de rol van God (gezongen door een sopraan) bij dat alles. Tom Löwenthal schreef de muziek daarbij in 1988/89 in opdracht van het Bezinningscentrum van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Sindsdien is deze in muzikaal opzicht 'postmodern' te noemen 'kameropera' tientallen keren met groot succes uitgevoerd, vooral ook in Vlaanderen, en eenmaal uitgezonden voor de televisie. Deze cd bevat de registratie van de uitvoering op zaterdag 19 oktober 2002 in de Dominicuskerk in Amsterdam, ter gelegenheid van de erepromotie van Huub Oosterhuis, een dag eerder.


€ 12.70Aantal  CD - Om de tafel

CD - Om de tafel
Huub Oosterhuis - muziek: Antoine Oomen - Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek

Een gezongen dienst van woord en tafel, met een belangrijke rol voor de gemeente. Live-opname in de Messiaskerk te Wassenaar. De verschillende onderdelen van deze uitgewerkte, exemplarische liturgie zijn uiteraard ook los te gebruiken.

Tracks op deze CD: (...)
€ 14.95Aantal  CD - Wees hier aanwezig

CD - Wees hier aanwezig
Tekst: Huub Oosterhuis / muziek: Tom Löwenthal - Opgenomen in de Engelse Kerk op het Begijnhof in Am

Eerste, vele malen herperste lp, en later cd met liederen van Tom Löwenthal. Met onder andere het bekende titellied 'Wees hier aanwezig', 'Voor kleine mensen' (Psalm 72) en 'Op mijn levenslange reizen'. Het tweede deel bestaat uit een meditatieve Vesperdienst met 'Die om mij smeekt', een bewerking van Psalm 103: 'Duren zal de liefde van God' en 'Liefde, lichaam van zon'.

Tracks op deze CD: (...)


€ 14.95Aantal  CD2 - Dank zij de woorden

CD2 - Dank zij de woorden
Tekst: Huub Oosterhuis / muziek: Antoine Oomen-Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek

Deze dubbel-cd bevat maar liefst 33 zeer bruikbare liturgische liederen, waaronder een tiental kleine vierstemmige gezangen die kunnen dienen als akklamatie bij kyriëgebeden of voorbeden of als tussenzang bij meerdere lezingen. Verder een parafrase op het Onze Vader, 'In de hemel onze vader', een nieuwe toonzetting van 'Nu nog met halve woorden' en van 'Wie zijn leven niet wil geven', en een 'klassiek' klein tafelgebed: 'Zoudt Gij ooit mij beschamen'.

Tracks op deze CD: (...)


€ 16.95Aantal  CD2 - Zo zong dat volk

CD2 - Zo zong dat volk
Tekst: Huub Oosterhuis / muziek: Bernard Huijbers

Deze dubbel-cd telt dertig gezangen van Bernard Huijbers uit de jaren zestig en zeventig: liederen en tafelgebeden; gregorianiserende en doorgecomponeerde meerstemmige liederen, grootse zettingen van oude melodieën. Deze live-opnamen uit de Amsterdamse Dominicuskerk, deels onder leiding van Huijbers zelf, geven een goede indruk van de diversiteit van zijn liturgische composities, die een belangrijk stempel hebben gedrukt op de 'volkstaalliturgie' zoals die na het Tweede Vaticaans Concilie vanuit de Amsterdamse Studentenekklesia en de Dominicuskerk is ontwikkeld.

Tracks op deze CD: (...)
€ 17.50Aantal