Winkelwagen

DVD

 | 

DIVERSE PRODUCENTEN

 | 

BIJBEL
Vorige 1 2 3 VolgendeDVD - Paul, Apostle of Christ

DVD - Paul, Apostle of Christ
103' - Engels,Frans,Italiaan gesproken/Nederlands,Frans,Engels ondertiteld

Paulus, die christenen vervolgde, maar ook een van de meest invloedrijke apostelen van Christus wordt, spendeert zijn laatste dagen in een sombere, donkere cel, wachtend op zijn executie, die door keizer Nero is bevolen. Lucas, zijn vriend, zijn arts riskeert zijn leven als hij naar Rome reist om hem te bezoeken. Paul wordt in het oog gehouden door de gevangenisprefect Mauritius, die niet kan begrijpen waarom deze oude, gebroken man een dreiging zou kunnen zijn.
(...)


€ 14.99Aantal  DVD - Petrus, het Laatste Avondmaal

DVD - Petrus, het Laatste Avondmaal
taal: Engels - NL ondertiteld - vanaf 12 jaar

De film laat het Bijbelse verhaal van het laatste avondmaal vertellen door de ogen van de apostelen.
Rome, het jaar 67 na Christus. Twee gevangenbewaarders krijgen de opdracht om een beruchte crimineel te bewaken. Hij heet Simon Petrus en komt uit Galilea. Een apostel discipel en persoonlijke vriend van Jezus, die ook wel Christus wordt genoemd.
Tot de dood veroordeeld laat de oude Petrus zijn leven aan zich voorbij trekken. (...)
Een prachtige Paasfilm, een bijbels drama.€ 9.99Aantal  DVD - Psalm 23 - Je hoeft niet meer bang te zijn

DVD - Psalm 23 - Je hoeft niet meer bang te zijn
106' - Engels gesproken/NL ondertiteld

Psalm 23 is al duizenden jaren een ‘bestseller’. De psalm heeft een sterke verbeeldingskracht en herinnert ons eraan dat elk leven zijn onzekerheden, angsten, pijn en verdriet kent. Er zijn tijden waarin onze hulpbronnen, onze wijsheid en onze kracht simpelweg tekort schieten. Tijdens zulke perioden hoeven we niet te wanhopen maar mogen we doorgaan in de vaste zekerheid dat wij er niet alleen voor staan. Er is er Eén die bij ons is, die ons kent, voor ons zorgt en ons leidt. Er is een weg dwars door de moeilijkheden heen, het dieptepunt voorbij. Psalm 23 helpt ons om stil te staan, diep in te ademen en onszelf te herinneren aan het grotere geheel, waarna we onze situatie met zekerheid, moed, vertrouwen en hoop tegemoet kunnen zien.

(...)
De auteur richt zich vooral vanuit eigen ervaring tot kankerpatiënten, zwaar zieken en iedereen die het moeilijk heeft, om troost en steun te vinden in de psalm. Er komen ook diverse thema’s aan bod, die maken dat hij naast persoonlijk gebruik ook goed gebruikt kan worden voor een groepsgesprek of voor catechese of onderwijs. Het fragment van 7 à 8’ kan dan een goede inleiding vormen voor het gesprek.
Uitgebreid studiemateriaal is (gratis) te verkrijgen via www.quartelmedia.nl, maar de website is voorlopig nog in opbouw.
Er komen in de loop van het jaar nog twee andere DVD’s van hem uit: over ‘Het Onze Vader’ en ‘De Zaligprekingen’.

Steekwoorden: Bijbel, levensbeschouwing


€ 13.50Aantal  DVD - Risen

DVD - Risen
103' - Engels/Frans/Duits gesproken - NL/Frans/Engels ondertiteld

Risen is het epische Bijbelse verhaal van de Verrijzenis, maar verteld vanuit het oogpunt van een ongelovige. Clavius, een machtige Romeinse tribuun en zijn schildknaap Lucius, moeten het mysterie van wat er met Jezus in de weken na de kruisiging is gebeurd, oplossen. Zo kunnen ze de geruchten dat de Messias is opgestaan weerleggen en een oproer in Jeruzalem voorkomen.


€ 16.99Aantal  DVD - Road to Emmaus

DVD - Road to Emmaus
30' Engels gesproken/NL ondertiteld

De film vertelt de geschiedenis van de Emmaüsgangers, twee mannen onderweg van Jeruzalem naar huis, pratend over wat er zojuist gebeurd is: de kruisiging van hun rabbi Jezus. Ze begrijpen er niets van en zijn teleurgesteld. Was Jezus dan niet de beloofde Messias?
Dan voegt zich een Man bij hen, Die de twee begint uit te leggen dat wat er gebeurd is, al lang geleden voorzegd was in de Bijbel. De mysterieuze Man neemt met hen de hele geschiedenis van het Oude Testament door terwijl ze langzaam maar zeker hun woning naderen. Ze staan verbaasd hoe de geschiedenis, de profetieën en de actuele gebeurtenissen lijken samen te vallen.
Als ze thuis aankomen, nodigen ze de wijze Man uit en als ze aan de maaltijd zitten en de Man het brood breekt vallen de schellen van hun ogen. Ze zien dat ze Jezus Zelf over de vloer hebben. Hij leeft! Hij is opgestaan! Dan verdwijnt Hij. Ze wachten geen seconde en keren haastig terug naar Jeruzalem om het de discipelen en de anderen te vertellen.


€ 4.99Aantal  DVD - Samson and Delilah

DVD - Samson and Delilah
128' - Engels,Frans,Catalaans,Duits en Italiaan gesproken/NL e.a. talen ondertiteld

128’ – Engels, Frans, Catalaans, Duits en Italiaans gesproken
NL, Frans, Engels, Catalaans, Deens, Duits, Italiaans, Noors en Zweeds gesproken
Terug naar de extravagante tijd van lust, geweld en verraad in dit zorgvuldige gerestaureerde met een Oscar bekroonde meesterwerk van de legendarische cineast Cecil B. DeMille. Met Hedy Lamarr en Victor Mature in de titelrollen volgt Samson and Delilah het verhaal van de legendarische sterke man uit de bijbel en de vrouw die hem eerst verleidt en dan verraadt. Ook te zien is een jonge Angela Lansbury in een van haar eerste filmrollen en oogverblindende kostuums van de gerenommeerde ontwerpster Edith Head. Daarmee was Samson and Delilah direct een klassieker, die altijd geliefd zal blijven.
€ 13.25Aantal  DVD - So, who is this Jesus

DVD - So, who is this Jesus
95' - Engels gesproken, NL ondertiteld

Tweeduizend jaar geleden werd in Bethlehem een man geboren. (...)
Deze man heeft de geschiedenis veranderd. (...)
Wie is deze Jezus?

Russel Boulter geeft anwoord op deze vraag op een ontspannen en begrijpelijke manier. Het programma op deze dvd is speciaal ontwikkeld om mensen die Jezus (nog) niet kennen te laten begrijpen wie Hij is.


€ 9.99Aantal  DVD - The Bible

DVD - The Bible
4DVD - 570' - Engels/Frans gesproken - NL, Frans, Engels ondertiteld

The Bible is een historische minireeks van 10 afleveringen die onze nieuwe generaties op een zinvolle en verfrissende manier een overzicht geeft van de bekende en minder bekende verhalen uit de Heilige Schrift.
(...)
The Bible schetst een intens beeld van de emoties, het geloof en de devotie die de godsdienstige overtuigingen duizenden jaren bezielden.


€ 43.95Aantal  DVD - The Bible 01 - Genesis

DVD - The Bible 01 - Genesis
93' - Engels gesproken/NL ondertiteld

Deze film uit de beroemde Bible Series, vertelt het verhaal van de schepping tot aan het verbond tussen God en mensen, gesymboliseerd door de regenboog. De film gaat over het begin, het begin van alles, van de hemel, de aarde, de mens. Bij de schepping van dit alles zegt God: 'Het is goed'. En steeds weer lezen we tussen de regels door: de mens gaat zijn weg, met vallen en opstaan, maar God gaat mee.


€ 8.50Aantal  DVD - The Bible 03 - Jacob

DVD - The Bible 03 - Jacob
91' - Engels gesproken/NL ondertiteld

Een verhaal over bedrog en rivaliteit, van passie en liefde. Jacob, de jongste van de tweeling, koopt Esau's geboortecertificaat en bedriegt zijn vader Isaac hiermee om hem zijn zegen te geven die bedoelt is voor de eerstgeborenen. Jacob wordt hierdoor de rechtmatige erfgenaam van Abraham en Isaac.
(...)


€ 8.50Aantal  DVD - The Bible 06 - Samson & Delilah

DVD - The Bible 06 - Samson & Delilah
178' - Engels gesproken/NL ondertiteld

Een vreemdeling voorspelt al voor Simsons geboorte dat deze een onoverwinnelijke kracht zal bezitten. Maar hij mag zijn haar nooit afknippen, omdat zijn gave dan verloren zal gaan.
Een engel kondigt de geboorte van Simson bij zijn moeder aan. God heeft een bedoeling met deze jongen.: Simson zal met zijn kracht een begin maken zijn volk te bevrijden van de Filistijnse overheersers.
Hij groeit op tot een aantrekkelijke en aardige jongeman, maar leidt een leeg leven. Hij weet waartoe hij is voorbestemd, maar wacht op een teken. Naomi, een jonge vrouw van wie de hele familie door de Filistijnen is uitgemoord, besluit Simson uit te lokken tot een confrontatie. Dat lukt. Het verhaal van Simsons optreden verspreidt zich snel en komt ook Delila, het verleidelijke nichtje van een Filistijnse vorst, ter ore.


€ 8.50Aantal  DVD - The Bible 07 - David

DVD - The Bible 07 - David
176' - Engels gesproken/NL ondertiteld

Een van de bekendste verhalen uit de bijbel is dat van David, de tenger gebouwde herdersjongen, die de enorme reus Goliath velt met een steentje uit zijn slinger. David is jong, knap en bereid om voor de zaak van God te strijden. Bovendien is hij muzikaal. Hij bespeelde zijn harp zo fraai dat zelfs een geesteszieke man als koning Saul ervan tot rust kwam. David was een man naar Gods hart en zeker een mens naar het hart van de bijbelvertellers.
Maar wat te denken van diezelfde David, die Sauls vrouw afpakt? Die de koningsdochter Michal manipuleert? Die heult met de aartsvijanden van Israël en generaal Abner tot overlopen uitdaagt? Die zijn buurvrouw Bathseba verleidt en haar man om het leven laat brengen als zij zwanger blijkt te zijn van David?
Door deze beide kanten van David naast elkaar te zetten krijgen we een beeld van een bijzonder mens, een man van vlees en bloed.


€ 8.50Aantal  DVD - The Bible 08 - Solomon

DVD - The Bible 08 - Solomon
167' - Engels gesproken/NL ondertiteld

Kort voor de dood van Koning David ontstaat er onenigheid over wie hem moet opvolgen. De lievelingszoon van David, Solomon, slaagt erin zijn oudere broer te verslaan en wordt tot Koning van Israël uitgeroepen. Solomon wordt beroemd om zijn wijsheid, gevoel voor rechtvaardigheid en liefde voor vrede.
Onder de mensen die de prachtige stad Jeruzalem met haar tempel bezoeken, bevindt zich de Koningin van Sheba, wier schoonheid Solomon niet kan weerstaan. Het indrukwekkende hof van de Koning bestaat uit talrijke vrouwen en bijvrouwen, die veelal uit het buitenland komen. Zij brengen verschillende godsdienstige gebruiken met zich mee. De priesters verzetten zich tegen deze buitenlandse invloeden, echter zonder succes. Tot het moment dat het volk van Israël zich hier tegen begint te verzetten.
Naarmate Solomon ouder en zwaarmoediger wordt, vlucht hij in zijn eigen wereld, terwijl zijn koninkrijk dreigt in te storten. Na zijn dood scheiden de stammen van Israël zich af en Solomons zoon erft slechts het koninkrijk van Juda.


€ 8.50Aantal  DVD - The Bible 09 - Jeremiah

DVD - The Bible 09 - Jeremiah
91' - Engels gesproken/NL ondertiteld

Jeremiah verlaat zowel zijn familie als Judith, de vrouw waarvan hij houdt, om de boodschap van God in Jeruzalem te verkondigen. Hij waarschuwt de mensen dat de Heilige Stad door de Babyloniërs zal worden vernietigd.
De wrede koning Jojakim ziet Jeremiah als verrader en laat hem vervolgen. Jeremiah vlucht, maar wordt toch gevangen genomen. Judith wordt voor zijn ogen doodgestoken. Als blijkt dat de Egyptenaren de koning niet te hulp zullen komen, wordt Jeremiah vrijgelaten en vraagt de koning hem om advies. Safan, de generaal van de koning, ziet kans Jeremiah in een verlaten regenput te gooien. Als de koning daar achterkomt, zet hij de profeet toch weer gevangen.
Tenslotte vallen de Babyloniërs inderdaad het land binnen. Zij vernietigen Jeruzalem en Jeremiah's voorspelling komt dus uit. Hun koning Nebukadnessar geeft de profeet zijn vrijheid terug: hij heeft hun triomf tenslotte voorzien.


€ 8.50Aantal  DVD - The Bible 10 - Esther

DVD - The Bible 10 - Esther
87' - Engels gesproken/NL ondertiteld

Xerxes, koning der Perzen, organiseert een banket voor zijn mensen om zijn rijkdom te tonen. Als hij zijn vrouw Vashti beveelt haar schoonheid te tonen, weigert ze. De koning verbant haar en geeft opdracht de mooiste  jonge maagden van het land bij hem te brengen.
Esther, de geadopteerde dochter van Mordchai, is een van de uitgekozen vrouwen. Zij verleidt de koning met haar schoonheid en charme en wordt koningin. De koning weet niet dat ze van Joodse afkomst is.
Als er een nieuwe wet wordt uitgevaardigd tegen de Joden, die hun vervolging en executie inhoudt, komt Esther in opstand. Ze bekent dat ze zelf Joods is en vraagt hem haar volk te sparen.
Door haar moedig optreden redt zij zo het levenv an vele onschuldige mensen en maakt ze de weg vrij voor hun terugkeer naar Jeruzalem.


€ 8.50Aantal  DVD - The Bible 13 - The Apocalypse

DVD - The Bible 13 - The Apocalypse
93' - Engels gesproken/NL ondertiteld

Tijdens het bewind van de Romeinse keizer Dominitianus (90 jaar na Christus) laait de haatcampagne tegen christenen op.
De apostel Johannes wordt op het eiland Patmos vastgehouden. Daar trekt hij zich het lot aan van de vervolgde christenen. De visioenen die Johannes op Patmos krijgt, schrijft hij op. Hij ontmoet Irene, een jonge vrouw, die de christelijke gemeente wil bemoedigen door de openbaringen van de oude Johannes te verspreiden.
Johannes en zijn volgelingen worden, na diverse ontsnappingspogingen, ter dood veroordeeld, maar op het nippertje gered door het plotselinge overlijden van de keizer. Zijn opvolger verleent de christenen amnestie en daarmee komt een einde aan hun meedogenloze vervolging.


€ 8.50Aantal  DVD - The Bible Collection

DVD - The Bible Collection
13 afleveringen van de reeks: The Bible

De volledige collectie van de 13 verhalen van de Bijbel, bijeengebracht in één box.
Het zijn de meest grootschalige reeks verfilmingen ooit gemaakt, gebaseerd op de prachtige verhalen uit 's wereld beroemdste boek: de Bijbel.
Een uitzonderlijke megaproductie die tot stand kwam dankzij de samenwerking tussen 15 internationale TV-zenders (o.a. CBS, Rai, France 2 en NCRV). Er werd meer dan 15 jaar aan gewerkt met een totaal budget van ruim 195 miljoen dollar. De bijzondere verfilmingen uit 'The Bible Collection' wonnen gezamenlijk maar liefst 11 Emmy Awards, werden voor allerhande filmprijzen genomineerd en staan wereldwijd nog steeds te boek als een van de meest accurate filmvertalingen van De Bijbel.


€ 49.95Aantal  DVD - The Book of Daniël

DVD - The Book of Daniël
90' - Engels gesproken/NL ondertiteld

Als Jeruzalem in 605 v Christus door Nebukadnessar veroverd wordt, wordt Daniel in ballingschap weggevoerd naar Babylon. Hij wordt gedwongen de op dat moment machtigste man op aarde te dienen. Daniël blijkt betrouwbaar, valt op door zijn vele talenten en wordt uiteindelijk de vertrouweling van de koning. Maar jaloezie ligt constant op de loer. De mensen in Daniëls omgeving willen niets liever dan hem uit de weg ruimen en maken zijn trouw aan God tot inzet van een gevaarlijk complot. Daniëls keuze om zijn trouw aan God boven zijn trouw aan de koning te stellen, doet hem uiteindelijk in de leeuwenkuil belanden. Met niets meer dan zijn geloof komt hij oog in oog met de hongerige leeuwen te staan.


€ 14.99Aantal  DVD - The Book of Genesis - Eden is still in our blood

DVD - The Book of Genesis - Eden is still in our blood
85' - Engels gesproken/NL ondertiteld - Bijbels drama

De mens op weg met God terug naar het Paradijs
The Book of Genesis is een meeslepend verhaal over het begin van de mensheid en haar relatie met God. Luisterend naar Jochebed, de moeder van Mozes, die haar zoon moet verbergen om te voorkomen dat hij wordt vermoord, horen we de geschiedenis van haar volk.
We zien hoe Adam en Eva genieten van de volmaakte schepping, Jacobs worsteling met God en Noach die druk is met de bouw van zijn ark. We volgen Jozef op zijn bijzondere weg naar Egypte en zien hoe Abraham gevraagd wordt zijn zoon Isaak te offeren.
The Book of Genesis, gebaseerd op het eerste bijbelboek, is een inspirerende en soms artistieke film die uitgaat van het idee dat de mensheid op een dag weer zal terugkeren naar het paradijs. Op de route ernaartoe wachten ons zowel ontberingen als schoonheid en wordt één ding duidelijk: we redden het niet als we niet vertrouwen op de Schepper.


€ 15.99Aantal  DVD - The Book of Ruth

DVD - The Book of Ruth
DVD met handleiding - AL - 90' - Engels gesproken/NL ondertiteld

Ruth is niet het type dat snel bij de pakken neer zit, hoewel het leven haar toch niet bepaald toelacht. Er eerst hongersnood in Moab en zowel Ruths man, zwager en schoonvader zijn overleden. Als schoonmoeder Naomi besluit terug te keren naar haar geboorteland Israël aarzelt Ruth geen moment. Ze laat alles achter en gaat met Naomi mee, het onbekende tegemoet. Eenmaal in Bethlehem ontmoet ze Boaz en nemen de gebeurtenissen een verrassende wending, met verstrekkende gevolgen.

The Book of Ruth, gebaseerd op het gelijknamige bijbelboek, is een inspirerend verhaal over liefde, opoffering en bijzondere toewijding.

Inclusie HANDLEIDING!
Bij deze film is een boekje geschreven met achtergronden tips om er zelf of in groepsverband mee aan de slag te gaan.

Steekwoorden: Bijbel – Ruth


€ 12.99Aantal  
Vorige 1 2 3 Volgende